Daně z příjmů

Každý výdělečný občan naší republiky je poplatníkem daně z příjmů. Je to každý zaměstnanec, živnostník, pronajímatel nebo majitel firmy. Dlouhodobě je daň z příjmů druhým nejdůležitějším daňovým příjmem do státního rozpočtu.

Daň z příjmů se o druhé místo dělí s daní spotřební, ovšem daň z přidané hodnoty je pro tyto dvě daně nedostižný král daňových výnosů. Proto jsou tito tři favoriti nejčastějším předmětem kontrol ze strany státní správy. Je tedy potřeba tento daňový triumvirát dobře ošetřit, a to ještě před tím, než na vaše dveře zaťukají správci daně.

Co pro klidný spánek můžete udělat?

  • Nechat si svoje přiznání k dani z příjmů zpracovat odborníky z naší kanceláře.
  • Nechat si zkontrolovat nebo nově nastavit takové finanční toky, které přinesou daňové úspory v rámci platné legislativy ČR.
  • Poradit se s odborníky o možnostech doložení výdajů, které hodláte považovat za daňově uznatelné, jinými slovy za náklady k dosažení, zajištění a udržení vašich příjmů.

Mnoho společností podceňuje význam daňové připravenosti a nechává se nemile překvapit až při zahájení kontroly z Finančního úřadu.

Dobrým důvodem pro pozvánku daňového poradce do Vaší firmy je fakt, že daňoví poradci jsou ze zákona pojištěni a jsou za výsledky svojí práce zodpovědní. Ukáže-li se časem, že udělali chybu, je právem každého daňového poplatníka, který je za takovou chybu sankcionován, požadovat náhradu u svého daňového poradce.