Audit čerpání dotací

EDM Utilitas Audit & Tax Naše služby Audit čerpání dotací

Audit čerpání a závěrečného vyúčtování dotací provádíme podle požadavků stanovených pro příjemce dotace, kteří čerpají dotace z evropských a dalších fondů nebo kteří obdrželi dotační prostředky z ministerstev.

K obvyklým postupům při ověřování patří zejména kontrola:

  • zda konečný příjemce dotace hradí z veřejných zdrojů pouze způsobilé výdaje v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho podmínkami a se schváleným projektem
  • hodnověrnosti a správnosti účetních dokladů
  • vedení projektu v účetní evidenci
  • souladu výdajů s rozpočtem a jejich vykazování v průběžných monitorovacích zprávách
  • zda případné příjmy projektu jsou správně vykazovány v průběžných monitorovacích zprávách
  • plnění ostatních náležitostí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace

U větších projektů považujeme za vhodné navázat spolupráci co nejdříve, abychom včas prověřili nastavení sledování způsobilých výdajů, a předešli tak pozdějším problémům. Proto pokud je u Vaší dotace požadován audit, obraťte se na nás. Rádi s Vámi prodiskutujeme vhodné postupy.