Audit

Provádíme statutární nebo-li povinný audit pro účetní jednotky, které splňují kritéria podle zákona o účetnictví – pro podnikatele, neziskové organizace, nadace nebo státní sektor. Ověřujeme výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Rovněž provádíme i nepovinný audit nebo prověrku účetní závěrky, kterou naši klienti rádi využívají pro svoji kontrolu. Kontrola účetnictví odhalí rizika podvodů a chyb nebo jestli jsou daně a účetnictví zpracovávány v souladu s platnou legislativou.

Statutární auditor musí být určený nejvyšším orgánem společnosti – např. valnou hromadou či správní radou. Záleží na typu společnosti. Zpráva auditora musí být včetně auditované účetní závěrky zveřejněna v obchodním rejstříku.

Účetní jednotky jsou rozděleny na 4 kategorie, kategorie se posuzují na základě překročení 2 ze 3 kritérií účetní jednotkou, jedná se o kategorie:

 • Mikro účetní jednotka
 • nepřekračuje 2 ze 3 kritérií:  9 mil. aktiva, 18 mil. obrat, 10 zaměstnanců.
 • Malá účetní jednotka
 • nepřekračuje 2 ze 3 kritérií: 100 mil. aktiva, 200 mil. obrat, 50 zaměstnanců.
 • Střední účetní jednotka
 • nepřekračuje 2 ze 3 kritérií: 500 mil. aktiva, 1 mld. obrat, 250 zaměstnanců.
 • Velká účetní jednotka
 • překračuje alespoň 2 ze 3 kritérií: 500 mil. aktiva, 1 mld. obrat, 250 zaměstnanců nebo je subjektem veřejného zájmu.

Aktiva = netto hodnota aktiv. Pro zatřídění účetní jednotky do kategorie pro rok 2016 je rozhodující stav k 31.12.2015.

Pro přesun do jiné kategorie musí účetní jednotka ve dvou po sobě následujících účetních obdobích překročit (či nepřekročit) 2 ze 3 stanovených kritérií. Pokud daná kritéria překročí (či nepřekročí) pouze v jednom roce, zůstává nadále ve své kategorii.

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a sestavovat výroční zprávu mají:

 1. Velké účetní jednotky, kromě rozpočtových a příspěvkových organizací, které nejsou subjektem veřejného zájmu.
 2. Střední účetní jednotky.
 3. Mikro účetní jednotky, pouze v případě, pokud je tato povinnost stanovená dle zvláštního předpisu.
 4. Malé účetní jednotky, pokud je tato povinnost stanovená dle zvláštního předpisu nebo pokud účetní jednotka splňuje podmínky zákona o účetnictví § 20 – ověřování účetní závěrky auditorem:

 

Účetní jednotky, které ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje a účetního období bezprostředně předcházejícího (2 roky), překročily nebo již dosáhly:

 1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč,
 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50
 4. a to podle typu společnosti:
  • Akciová společnost, svěřenecké fondy alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.
  • Ostatní malé účetní jednotky dvě ze tří uvedených kritérií.
 5. Účetní jednotky, pokud povinnost auditu stanoví zvláštní předpis.
 6. Dále je auditorem ověřována konsolidovaná účetní závěrka.

Pokud si nejste jisti, zda si musíte nechat ověřit svou účetní závěrku auditorem, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.