Nespolehliví plátci DPH

EDM Utilitas Audit & Tax Naše služby Nespolehliví plátci DPH

Od 1. 1. 2014 jsou finálně všichni plátci DPH povinni ručit za DPH z nakoupených služeb a zboží. V praxi to tedy znamená, že každého dodavatele při každé transakci je třeba zkontrolovat, zda se nenachází k danému datu na seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Pokud se na seznamu dodavatel nachází, má totiž kupující podle §109, odst. 2. písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty povinnost zaplatit pouze cenu zboží a daň odvést přímo finančnímu úřadu. V praxi jde ale pro střední a malé společnosti o činnost značně časově a finančně náročnou. EDM Utilitas proto pro firmy nabízí provádění těchto administrativních úkonů.

Ověřování „(ne-)spolehlivosti“ obchodních partnerů stejně tak jako ověřování toho, že posíláme platbu na účet evidovaný pro účely DPH u správce daně se provádí na webu finanční správy, konkrétně:

http://adisreg.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1%26poc_dic=2%26OK=Zobraz

Zde je možno po zadání DIČ obchodního partnera zjistit, zda uplatníme ručení za DPH či nikoli.