Ostatní daně

Daň spotřební se dotýká jako plátců pouze úzké skupiny podnikatelských subjektů, avšak o to větším dílem se podílí na příjmech státního rozpočtu. Ostatními daněmi, kterým podnikatelé nebo soukromé osoby musí čelit, jsou daň z nemovitých věcí nebo daň z nabytí nemovitých věcí.

Orientovat se v mnoha typech daní není snadné. Novely zákonů udržují daňové poradce bdělými, neboť opomenutí, kterého se poplatník může dopustit, může mít nepříjemné důsledky ve formě doměření daně a souvisejících úroků. Je proto třeba být stále připraven!