Daňová registrace a správa daní

EDM Utilitas Audit & Tax Naše služby Daňová registrace a správa daní

Pro běžného podnikatele je obtížné vyznat se v registračních formulářích a termínech, které je nutno ze zákona respektovat. Častou obtíží života podnikatele je též kontakt s Finančním úřadem. Ať už z hlediska daňových podání či komunikace a dokazování skutečností při daňových kontrolách.

Běžný podnikatel, ať už fyzická či právnická osoba, se většinou odmítá zabývat vyplňováním daňových tvrzení, hlídáním termínů, podáváním souhrnných hlášení, daňových vyúčtování, jiných formulářů a jejich nově zkomplikovaným podáváním přes datovou schránku. Pokud pro tyto činnosti nemá najatého daňového poradce nebo je nesvěřil spolehlivé účetní, může se dočkat nemilého překvapení v podobě sankce ze strany státní správy za pozdní plnění administrativních povinností.

Daňoví poradci mají svou nezastupitelnou úlohu zejména při kontrolách vedených správci daně, a to z hlediska ubezpečení, že Finanční úřad postupuje při kontrole v souladu s Daňovým řádem, že přihlíží ke všem předloženým důkazním prostředkům a skutečnostem. V případech, kdy není při kontrole přítomen daňový poradce, existuje vyšší riziko, že se daňový poplatník ocitne v důkazní nouzi, což může mít za následek doměření daně ze strany Finančního úřadu a vyměření následných úroků. Naopak při blízké spolupráci s daňovým poradcem, lze využít jeho zkušeností při jednání se správcem daně a mít tak větší šanci vyjít z kontroly bez doměrků daní a úroků.