Plánování

Pro efektivní řízení vaší firmy je naprosto nezbytné plánování a sledování plnění plánů. Plánovat náklady a výnosy, cash flow a vyhodnocování plnění z hlediska středisek, zaměstnanců či druhů dodávaného zboží či služeb je neocenitelný nástroj pro rozhodování o dalším vývoji.

Účinné budgetování a následný controlling stojí na dokonalé přípravě. Vašemu business plánu musíte věnovat maximální pozornost už při jeho tvorbě. Od něj pak nechte finanční odborníky spolu s ostatními pracovníky firmy připravit rozpočet a nastavení kontrolních mechanismů tak, aby výsledky kontrol, které budete měsíčně dostávat na stůl vyhovovaly vašim potřebám a pomohly vám v rozhodování.

Pomocí dobře nastavených vnitřních kontrol sledujete výkonnost zaměstnanců, výnosnost středisek, kontrolujete profitabilitu zakázek a uděláte si přehled o tom, která činnost je nejvíce a která nejméně profitní.

Naši odborníci Vám rádi pomohou s nastavením a tvorbou plánů, rozpočtu a kontrolních mechanismů.