Účetnictví, účetnictví SK

EDM Utilitas Audit & Tax Naše služby Účetnictví, účetnictví SK

Každý podnikatelský subjekt je podle zákona povinen vést účetnictví. Nikoli každý podnikatelský subjekt však vnímá účetní službu jako přínos pro sebe sama. Účetnictví ale může přinést data, která budou zásadní pro další fungování podnikatele.

Mnoho podnikatelů význam účetnictví podceňuje. Nepovažují výstupy z něj za důležité, neřídí se jimi a výsledný efekt pak bývá tristní po kontrole z Finančního úřadu. Účetnictví však, je-li dobře vedeno a zobrazuje-li skutečné hospodaření obchodního závodu, může poskytovat takové informace managementu, které přinesou varování před blížícími se finančními obtížemi, poukáží na slabá místa ve fungování firmy a odhalí, jakým směrem je výhodné se do budoucna ubírat. Dobře vedené účetnictví je také základním kamenem pro dobře nastavené daně.

Nově nabízíme klientům vedení účetnictví podle legislativy Slovenské republiky. Pro klienty podnikající v České a Slovenské republice se snažíme využít maxima výhod, které systémy nabízejí.