Fúze a akvizice

Plánujete fúzi, rozdělení nebo odštěpení? Potřebujete zeštíhlit nebo reorganizovat vaši skupinu? Zajistíme pro vás realizaci i poradenství.

Postaráme se o návrh fúze, rozdělení nebo odštěpení připravený týmem právníků s posouzením finančních dopadů našimi daňovými poradci a auditory, aby vám provedení přeměny přineslo co největší užitek a proces měl zároveň hladký průběh.

  • Audit mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den.
  • Audit zahajovací rozvahy a přílohy k zahajovací rozvaze.
  • Vypracování projektu fúze.
  • Zajištění zveřejnění projektu fúze ve sbírce listin.
  • Zpráva auditora ke zprávě o změnách jmění společnosti od dne vyhotovení projektu do dne konání valné hromady.
  • Schválení projektu fúze a rozhodnutí o fúzi valnou hromadou/jediným akcionářem společností ve spolupráci s notářem (zákon vyžaduje pro tyto případy notářský zápis).
  • Zajištění souhlasu finančních úřadů s fúzí.
  • Zajištění povinností a dokumentů vůči živnostenskému úřadu.
  • Vypracování návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku.