Mezinárodní daně

Oblast mezinárodních daní se zdaleka nedotýká všech daňových poplatníků, tím ale neztrácí na své důležitosti. Podnikatelské subjekty, které obchodují se zahraničím čelí problematice daně z příjmů, DPH, srážkové daně či zajištění daně.

I menší finanční úřady jsou dnes již natolik připraveny, aby dokázaly samy posoudit správnost daňového řešení v mezinárodním kontextu.

Daňoví odborníci doporučují ve vztahu ke všem typům daní, které mohou být dotčeny mezinárodním stykem ve vaší firmě, provést revizi za účelem potvrzení správnosti výše a termínů odváděných daní, případně za účelem jejich minimalizace.

Novelám nepodléhají pouze naše daňové zákony, ale i smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které jsou pro zdanění příjmů v mezinárodním měřítku klíčovým nástrojem zdanění. Zvýšení či snížení dosud aplikované srážkové daně může mít významný dopad na cash flow vaší firmy. Taktéž nesprávně nastavená daň z přidané hodnoty u plnění přijatého či pořízeného z jiného státu může vést k nepříjemným důsledkům po doměření daně a souvisejících úroků.

Mezinárodní daně mají přímou souvislost s tržními cenami, které je dle našich zákonů, ale i směrnice EU nutno uplatňovat mezi spřízněnými osobami. Této problematice je věnována kapitola Převodní ceny.