DPH

Favoritem všech kontrol státní správy a číslem jedna mezi typy daní plynoucími do státního rozpočtu je daň z přidané hodnoty. Lze ji kontrolovat detailně za krátké období nebo za několik let nebo ji kontrolovat pouze okrajově při křížových kontrolách.

Být připraven na kontrolu DPH je jedním ze základních kamenů úspěšnosti při styku se správcem daně. Daň z přidané hodnoty může být u některých plátců DPH jednoduchou záležitostí, zatímco u poplatníků, kteří uskutečňují od DPH osvobozená plnění nebo pořizují zboží či služby z jiných států EU, poskytují své služby nebo zboží ve prospěch jiných plátců EU nebo zboží dovážejí ze třetích zemí či ho tam vyvážejí, může problematika DPH vyžadovat každoměsíční kontrolu odborníků.

Zákon o dani z přidané hodnoty doznává navíc relativně častých změn, se kterými se plátci musí v praxi vypořádat. Existuje celá řada případů, kdy plátce daně opomenul reagovat na změnu zákona a následná kontrola správce daně vyměřila v této souvislosti DPH zpětně, a to včetně úroků. Doměrky daně z přidané hodnoty bývají pro poplatníky daní nejvíce bolestné.

Daňoví odborníci mohou pro zajištění připravenosti na kontrolu DPH ze strany státní správy zrevidovat přiznání k dani a související daňovou evidenci vaší firmy, poskytnout Vám písemná stanoviska, která pro vaši firmu budou zárukou správného postupu při uplatňování daně a připravovat přiznání k dani z přidané hodnoty a nést za ně plnou zodpovědnost z pozice daňového poradce.