Blog


Změny v evropské legislativě DPH aneb Evropská unie směřuje k definitivnímu systému DPH

22.01.2020

Evropská unie je na začátku cesty k definitivnímu systému DPH. Tak by se daly charakterizovat kroky evropských zákonodárců, které se v současnosti na poli EU odehrávají. Cílem je změna současného systému DPH, Již dlouhou dobu se vedou debaty na téma jeho slabin, z nichž největší je spatřována v náchylnosti na daňové podvody.V roce 2018 představila Evropská komise legislativní návrh na změny směrnice o DPH1, ve kterém došlo k podrobnému popisu základních pilířů konečného systému DPH souvisejícího...... Číst více


Změny v tuzemské legislativě DPH

17.01.2020

Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ne všechny změny však nabyly účinnosti v tento den. Níže naleznete informace k souvisejícím změnám s posunutou účinností. Finanční leasing V návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora z října roku 2017 došlo s účinností od 1. 1. 2020 k upřesnění toho, co se pro účely DPH považuje za finanční leasing. Soudní dvůr došel v případu Mercedes Benz (C-164/16) k závěru, že za dodání zboží ...... Číst více


Režim přenesení daňové povinnosti plošně pro Českou republiku

17.01.2020

Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě České republiky, která se již dlouhou dobu zasazuje o zavedení tuzemského plošného režimu přenesení daňové povinnosti. Je zřejmé, že pokud bude tato změna realizována, dojde k významné změně systému fungování DPH v ČR. Mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, kdy povinnost přiznat daň je přenesena na odběratele plnění, který má dle splnění zákonných podmínek zároveň nárok na odpočet daně. Příkladem je aplikace na poskytnutí staveb...... Číst více


Jste vlastníkem nemovitosti v Praze? Možná budete letos platit vyšší daň z nemovitých věcí.

17.01.2020

Tímto chceme upozornit vlastníky nemovitostí na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020. Daňové přiznání je poplatník povinen doručit příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. 1. 2020. Nadále platí, že daňové přiznání (s uvedením všech údajů) nebo dílčí daňové přiznání (pouze s uvedením nastalých změn) je poplatník povinen podat v případě, kdy došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. ná...... Číst více


Přejeme všem hezké Vánoce

23.12.2019

... Číst více


Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

18.10.2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V souladu s přechodnými ustanoveními je podle této nové úpravy nezbytné postupovat od 1. 10. 2019. Konkrétně došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při které se daň a základ daně počítají z částky ...... Číst více


Kontrola plnění zákona o evidenci tržeb

18.10.2019

V průběhu měsíce srpna a září se pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť vydali po Jihočeském kraji kontrolovat plnění zákona o evidenci tržeb. Nejdříve při akci Vltava, která probíhala v oblasti pod Lipenskou hrází, provedli pracovníci finančního úřadu 5 kontrol v oblasti pohostinství. Aby pracovníci působili co možná nejméně nápadně, zařadili se mezi vodáky a sjížděli také řeku na raftu. Při této kontrolní akci bylo zjištěno porušení zákona o evidenci tržeb v ...... Číst více


Vláda chystá paušální daň pro malé živnostníky. Platit by měli zhruba 5500 korun měsíčně

09.10.2019

Živnostníci s obratem do jednoho milionu korun by mohli v roce 2021 platit pouze jednu paušální daň ve výši zhruba 5500 korun měsíčně. Koalice ČSSD a ANO se v úterý shodla na hrubých obrysech změny, návrh chce dopilovat za týden. Novinářům to po jednání řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Aby vyloučila pochybnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), slíbila, že odvod na sociální pojištění bude z celkové částky nejvyšší, daň naopak nejnižší. Pro rok 2021, kd...... Číst více


Změny v daňových zákonech 2019

05.04.2019

1.    Obecné změny s dopadem na daně a pojistné Minimální mzda Od 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 13 350 Kč (z původních 12 200 Kč). Z minimální mzdy vychází několik výpočtů týkajících se daní. Osoby bez zdanitelných příjmů musí platit vyšší pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Místo dosavadních 1 647 Kč platí počínaje lednem částku 1 803 Kč. Také se zvyšuje limit pro osvobození důchodů, který odpovídá 36násobku minimální mzdy. Zvýšením minimální mzdy se zvyšuje i výše uplat...... Číst více


Změny v daních z příjmů fyzických osob

13.02.2018

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled nejdůležitějších změn pro rok 2018 v souvislosti se schválenou novelou daňových zákonů. Dnešní článek je zaměřen na oblast daně z příjmů fyzických osob.   Změny v časových testech při převodech podílů a cenných papírů První změnu představují úpravy u osvobození příjmů z převodu podílu v obchodní korporaci a z převodu cenných papírů. Do zákona je doplněna možnost, aby se časový test pro osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci nab...... Číst více