Blog


Programy a finanční podpora pro OSVČ

01.04.2020

Vážení, přinášíme Vám aktuální informace k programům a finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ"), a to konkrétně ke kompenzačnímu bonusu a dotaci na ošetřovné. Informace k záručnímu programu Českomoravské záruční a rozvojové banky, tzv. COVID II, pro Vás připravujeme a v nejbližších dnech i přesné informace k tomuto tématu zveřejníme na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že níže poskytnuté informace vycházejí z dostupných informací platných ke dni 1.  4.  20...... Číst více


Covid-19 – nová vládní opatření

27.03.2020

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku Vás chceme informovat o nových daňových opatřeních přijatých v souvislosti s aktuálně probíhajícím nouzovým stavem.  Vzhledem k tomu, že aktuální situace v oblasti schvalování daňových změn je velmi hektická a v médiích je zveřejňováno velké množství informací, jsme připraveni Vám v případě nejasností pomoci. Neváhejte se na nás prosím obrátit.   Doporučujeme sledovat i oficiální web finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sp...... Číst více


Opatření liberačního daňového balíčku

18.03.2020

Dne 15. 3. 2020 došlo vládou České republiky ke schválení tzv. liberačního daňového balíčku. Vláda tímto krokem reaguje na současný vývoj a chce tak ekonomickým subjektům pomoci překlenout tuto nelehkou situaci. Zároveň s tímto finanční správa na svém webu publikovala průvodce pro daňové poplatníky v období současného nouzového stavu a dotazy a odpovědi k příslušným opatřením  Opatření liberačního daňového balíčku týkající se všech daňových subjektů (fyzické a právnické osoby):  Po...... Číst více


Důležité sdělení

18.03.2020

V reakci na vzniklou situaci bychom chtěli informovat, že společnost EDM Utilitas přijala opatření pro zachování plného servisu pro naše klienty. Opatření spočívají v práci většiny našich zaměstnanců v podmínkách home-office, snažíme se minimalizovat rizika a důsledně dbáme na nastavení pravidel vzájemné zastupitelnosti jednotlivých pracovníků.  Dodržujeme důsledně doporučení hygieniků, nadále neprobíhají osobní setkání s klienty. Jsme vám plně k dispozici na telefonu a prostřednictvím e-...... Číst více


Elektronické stravenky z pohledu účetnictví

02.03.2020

Vážení čtenáři, v dnešním článku se blíže věnujeme poměrně novému tématu elektronických stravenkových karet ve vztahu k jejich zobrazení v účetnictví. Poskytování stravného či stravenek patří dlouhodobě mezi oblíbené a nejčastěji rozšířené zaměstnanecké benefity. V době masivního nárůstu technologií a digitalizace mají tradiční papírové stravenky nového konkurenta, kterým je tzv. stravenková karta nabízená poskytovateli stravenek. Elektronická stravenková karta funguje obdobně jako klasická be...... Číst více


Vývoj v oblasti elektronické evidence tržeb (EET)

19.02.2020

V současné době se elektronická evidence tržeb týká pouze subjektů podnikajících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (CZ NACE 55 a 56) a maloobchodů a velkoobchodů (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47). Dne 1. 5. 2020 dojde ke spuštění tzv. 3. a 4. vlny EET, v rámci čehož dojde k rozšíření povinností spjatých s EET i na ostatní subjekty. Nově se tedy bude EET týkat i například právníků, účetních, řemeslníků nebo zemědělců. Pokud ovšem přijímáte platby pouze bankovním převodem či platební k...... Číst více


Jaké změny se chystají v daňovém řádu pro rok 2020?

18.02.2020

Dne 26. srpna 2019 byla vládou České republiky schválena novela daňového řádu, která přinese řadu významných změn. V současné době se tato novela projednává v Poslanecké sněmovně a její účinnost se předpokládá od 1. května nebo 1. června 2020. Upozorňujeme, že během schvalování může dojít ještě k dílčím změnám v textu novely. A jaké nejdůležitější novinky nás tedy pravděpodobně čekají? Záloha na daňový odpočet u DPH V návaznosti na nález Ústavního soudu bude do daňového řádu zakomponován nový...... Číst více


Změny napříč daňovou legislativou

17.02.2020

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku shrnujeme daňové změny, které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2020, a to v souvislosti s daní z příjmů právnických osob, místními poplatky a daní z nemovitých věcí. V závěru vydání zároveň krátce pojednáváme o plánovaných změnách zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví") a o zavedení digitální daně. 1. Daň z příjmů Daň z příjmů v roce 2020 neprojde tak významnými a rozsáhlými změnami, jako tomu bylo v roce 2019. Pro informaci zmiňujeme, ...... Číst více


Kategorizace účetních jednotek a povinné náležitosti přílohy v účetní závěrce

14.02.2020

Vážení čtenáři,čas účetních závěrek a povinností s tímto souvisejících se nekompromisně blíží. Dovolte nám tedy v této souvislosti zopakovat základní kategorizaci účetních jednotek dle pevně stanovených kritérií s odvoláním na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V tomto článku se zabýváme zejména odlišnostmi v povinnostech účetních jednotek v závislosti na kategorii a dále rozsahem povinně zveřejňovaných informací v Příloze v účetní závěrce a návazně i v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty. Základ...... Číst více


Daňové aspekty vybraných změn s důrazem na minimální a průměrnou mzdu od 2020

07.02.2020

Vážení, přinášíme ucelený přehled změn účinných od 1. 1. 2020 s uvedenými dopady zejména na daň z příjmů fyzických osob. Příspěvek je zaměřen zejména na vliv zvýšení minimální a průměrné mzdy. Dále je krátce pojednáno o navýšení rodičovského příspěvku a zmíněny jsou rovněž výdajové paušály a navýšení zahraničního stravného. Minimální mzda Od 1. 1. 2020 byla zvýšena minimální mzda na 14 600 Kč (pro rok 2019 – 13 350 Kč). Tato změna má vliv zejména na níže uvedené oblasti relevantní pro fyzick...... Číst více