Blog


Novela zákona o daních z příjmů

15.06.2020

Legislativním procesem v současnosti prochází daňový balíček, který reaguje na současnou krizovou situaci. Součástí balíčku je, mimo jiné, i novela zákona o daních z příjmů.   Od nabytí účinnosti daňového balíčku bude, mimo jiné, možné uplatnit daňovou ztrátu nejenom po dobu následujících pěti zdaňovacích obdobích, ale dojde k ukotvení možnosti tuto ztrátu uplatnit i zpětně. Dle důvodové zprávy k připravované novele se „nebude jednat o jednorázové opatření, nýbrž o vestavěný automatický s...... Číst více


Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

04.06.2020

Vážení,  v tomto článku jsme Vás informovali o první novelizaci zákona č. 159/2020 Sb. (zákona o kompenzačním bonusu). Novelou došlo (kromě jiného) k prodloužení období, za které osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o kompenzační bonus, až do 8. června 2020 (tzv. druhé bonusové období).  Nyní přinášíme informace k druhé novelizaci zákona o kompenzačním bonusu. Po vzoru tzv.  „pětadvacítky“ pro osoby samostatně výdělečně činné mohou nově o kompenzační bonus žádat společníci (f...... Číst více


Změna výkladové praxe u daňových kontrol?

27.05.2020

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 13. 5. 2020 (č. j. 8 Afs 58/2019–48) vyjádřil ve prospěch daňových poplatníků, když odmítl dosavadní výklad finanční správy v otázce prodlužování lhůty pro stanovení daně v případě tzv. řetězení daňových ztrát, kterou NSS označil jako nezákonnou.   Dle zákonné úpravy platí, že pokud poplatník daně z příjmů vykáže ve zdaňovacím období daňovou ztrátu, může ji uplatnit v následujících pěti zdaňovacích obdobích jako položku odčitatelnou od zákl...... Číst více


Novela zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

18.05.2020

V několika předchozích příspěvcích jsme Vás informovali o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (tzv. pětadvacítka).   Momentálně je možné do 29. června 2020 žádat o bonus za tzv. první bonusové období od 12. března – 30. dubna 2020, a to o 500 Kč za každý den, za který nebylo možné zcela nebo zčásti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.   Nyní přinášíme inform...... Číst více


Prodloužení programu Antivirus do konce května

28.04.2020

Vážení čtenáři,  tímto Vás chceme informovat o tom, že v pondělí 27. 4. 2020 schválila vláda návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020. Dle původního nastavení se program vztahoval pouze na březen a duben. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále trvat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu tak budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za květen.  Program umožňuje vyplácení příspěvků dvojího typu. Režim A je urč...... Číst více


Jak žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč?

15.04.2020

Vážení,  přinášíme Vám aktuální informace k finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), a to konkrétně ke způsobu podávání žádostí o kompenzační bonus 25 tisíc Kč.  Dne 14. 4. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon upravující kompenzační bonus pro OSVČ a zároveň finanční správa na svých stránkách zveřejnila žádost, na jejímž základě lze o bonus žádat.  Zde je odkaz na webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu:  https://www.financnisp...... Číst více


Odklad splátek úvěrů a hypoték v souvislosti s pandemií COVID-19

15.04.2020

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku se věnujeme plánované možnosti odkladu splácení úvěrů a hypoték. Odložení plateb je jedním z dalších vládních opatření, které má za cíl pomoci podnikatelským subjektům a domácnostem, u kterých došlo k výpadku příjmů z důvodu současného stavu.   Upozorňujeme, že příspěvek se týká vládního návrhu Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Ten byl dne 7. dubna 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou, přičemž ješ...... Číst více


Jak bude fungovat odklad placení nájemného u podnikatelů?

15.04.2020

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku shrnujeme aktuální situaci ohledně plateb nájemného v době pandemie. Níže zmíněným vládním návrhem bude prakticky umožněno odložit platby nájemného pro podnikatelské subjekty postižené současnou situací, kdy část z nich musela z důvodu vyhlášení nouzového stavu uzavřít své provozovny. Vláda navrhla zavedení tohoto opatření s cílem alespoň částečně zlepšit současnou nepříznivou finanční situaci podnikatelů, kteří provozují svoji činnost v pronajatých pros...... Číst více


Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

07.04.2020

Vážení, v tomto příspěvku jsme pro Vás připravili souhrn informací relevantních pro zaměstnavatele a zaměstnance. Vzhledem k tomu, že současná situace je velmi chaotická a každým dnem je zveřejňováno velké množství informací, doufáme, že Vám tímto krokem usnadníme orientaci v celé problematice. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit. 1. Platba pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance Zaměstnavatelé mají povinnost podat přehledy o platbě pojistného na zdravo...... Číst více


Nové podmínky pro vyplácení kompenzačního bonusu a ošetřovného pro OSVČ

07.04.2020

1. Kompenzace příjmů - update V minulém příspěvku jsme Vás informovali o připravovaném vládním záměru vyplatit osobám samostatně výdělečně činným jednorázovou kompenzaci v nominální výši 25 000 Kč, jehož cílem je alespoň částečné zmírnění negativních ekonomických dopadů u podnikatelů postižených vyhlášením nouzového stavu. Kritéria pro vyplacení tohoto kompenzačního bonusu byla v původním návrhu zákona nastavena tak, že řada podnikatelů, kteří byli prokazatelně významně zasaženi aktuální krizí...... Číst více