Hledáme kolegy

Blog


Program COVID – nájemné

14.07.2020

Na začátku června Evropská komise schválila program COVID – nájemné, jehož zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo na svých webových stránkách zveřejnilo jeho konkrétní parametry. Program cílí na podporu podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží či poskytování služeb, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Základní parametry podpory Program je určen podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) ve službách a maloobchodním prodeji, kterým byl v...... Číst více


Aktuální informace z pracovněprávní oblasti

19.06.2020

Vážení, připravili jsme pro Vás souhrn aktuálních informací souvisejících s opatřeními a programy v pracovněprávní oblasti.   1. Program Antivirus   Program byl představen s cílem podpořit zaměstnavatele, kteří jsou zasaženi současnou krizovou situací, a to skrze částečnou refundaci mezd. O přesných parametrech podpory jsme Vás informovali v tomto příspěvku. Na základě nejnovějších usnesení Vlády ČR došlo k opětovnému prodloužení programu (původně byl program prodloužen do 31. května 202...... Číst více


Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů

15.06.2020

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným v nejnovějším Finančním zpravodaji prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 18. srpna 2020. Fakticky tak došlo k opětovnému prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, která lze podat v této prodloužené lhůtě bez prokazování souvislosti s COVID – 19.  Upozorňujeme, že v případě, kdy máte zákonem uloženou povinnost mít účet...... Číst více


Novela zákona o daních z příjmů

15.06.2020

Legislativním procesem v současnosti prochází daňový balíček, který reaguje na současnou krizovou situaci. Součástí balíčku je, mimo jiné, i novela zákona o daních z příjmů.   Od nabytí účinnosti daňového balíčku bude, mimo jiné, možné uplatnit daňovou ztrátu nejenom po dobu následujících pěti zdaňovacích obdobích, ale dojde k ukotvení možnosti tuto ztrátu uplatnit i zpětně. Dle důvodové zprávy k připravované novele se „nebude jednat o jednorázové opatření, nýbrž o vestavěný automatický s...... Číst více


Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

04.06.2020

Vážení,  v tomto článku jsme Vás informovali o první novelizaci zákona č. 159/2020 Sb. (zákona o kompenzačním bonusu). Novelou došlo (kromě jiného) k prodloužení období, za které osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o kompenzační bonus, až do 8. června 2020 (tzv. druhé bonusové období).  Nyní přinášíme informace k druhé novelizaci zákona o kompenzačním bonusu. Po vzoru tzv.  „pětadvacítky“ pro osoby samostatně výdělečně činné mohou nově o kompenzační bonus žádat společníci (f...... Číst více


Změna výkladové praxe u daňových kontrol?

27.05.2020

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 13. 5. 2020 (č. j. 8 Afs 58/2019–48) vyjádřil ve prospěch daňových poplatníků, když odmítl dosavadní výklad finanční správy v otázce prodlužování lhůty pro stanovení daně v případě tzv. řetězení daňových ztrát, kterou NSS označil jako nezákonnou.   Dle zákonné úpravy platí, že pokud poplatník daně z příjmů vykáže ve zdaňovacím období daňovou ztrátu, může ji uplatnit v následujících pěti zdaňovacích obdobích jako položku odčitatelnou od zákl...... Číst více


Novela zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

18.05.2020

V několika předchozích příspěvcích jsme Vás informovali o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (tzv. pětadvacítka).   Momentálně je možné do 29. června 2020 žádat o bonus za tzv. první bonusové období od 12. března – 30. dubna 2020, a to o 500 Kč za každý den, za který nebylo možné zcela nebo zčásti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.   Nyní přinášíme inform...... Číst více


Prodloužení programu Antivirus do konce května

28.04.2020

Vážení čtenáři,  tímto Vás chceme informovat o tom, že v pondělí 27. 4. 2020 schválila vláda návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020. Dle původního nastavení se program vztahoval pouze na březen a duben. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále trvat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu tak budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za květen.  Program umožňuje vyplácení příspěvků dvojího typu. Režim A je urč...... Číst více


Jak žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč?

15.04.2020

Vážení,  přinášíme Vám aktuální informace k finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), a to konkrétně ke způsobu podávání žádostí o kompenzační bonus 25 tisíc Kč.  Dne 14. 4. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon upravující kompenzační bonus pro OSVČ a zároveň finanční správa na svých stránkách zveřejnila žádost, na jejímž základě lze o bonus žádat.  Zde je odkaz na webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu:  https://www.financnisp...... Číst více


Odklad splátek úvěrů a hypoték v souvislosti s pandemií COVID-19

15.04.2020

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku se věnujeme plánované možnosti odkladu splácení úvěrů a hypoték. Odložení plateb je jedním z dalších vládních opatření, které má za cíl pomoci podnikatelským subjektům a domácnostem, u kterých došlo k výpadku příjmů z důvodu současného stavu.   Upozorňujeme, že příspěvek se týká vládního návrhu Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Ten byl dne 7. dubna 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou, přičemž ješ...... Číst více