Blog


Současná podpora a úlevy v podnikatelské a pracovní oblasti

20.10.2020

Vážení,  přinášíme Vám shrnující informace k současným opatřením, jejichž cílem je pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům zasažených momentálními opatřeními proti šíření koronaviru.   Vláda na svých jednáních rozhodla o:  daňových úlevách u vybraných daní;  obnovení daňových úlev na DPH u bezúplatných plnění;  prodloužení programu Antivirus;  prodloužení a úpravě programu COVID – Nájemné;  prodloužení programů na podporu kultury a sportu a novém programu COVID – Bus;  obnovení programu n...... Číst více


Novela zákona o DPH aneb opatření „Quick fixes“ implementována

16.10.2020

Vážení čtenáři, v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o evropské iniciativě na poli sjednocení principů DPH u vnitrounijních dodávek se zbožím. Předstupněm plánovaného systému jsou tzv. „quick fixes“, které mají přispět k harmonizaci systému DPH. Vzhledem k prodlevám v legislativním procesu v tuzemsku mohly daňové subjekty postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 dle přímého účinku směrnice Rady EU. Změny související s „quick fixes“ byly novelou do zákona o DPH již transponovány, a to...... Číst více


Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

01.10.2020

Vážení čtenáři,  v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o prominutí sankcí plynoucích z opožděného podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Tímto Vás informujeme, že ke dni 26. 9. 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, toliko diskutované.  Schválený zákon dle přechodných ustanovení zrušuje daň z nabytí se zpětnou účinností - vztahuje se na všechny případy, kdy provedení vkladu do katastru nemovitostí proběhlo od 1. 12. 2019 (tj. právní účinky ...... Číst více


Program COVID – ubytování

17.09.2020

Vážení,  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na svých webových stránkách vyhlásilo dotační program „COVID – ubytování“, jehož parametry naleznete níže. Program je vyhlášen za účelem podpory subjektů provozující ubytovací služby v České republice dle živnostenského zákona.  Kdo může žádat o dotaci?  Oprávněným žadatel o dotaci je:     právnická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evrop...... Číst více


Ukončení období odpuštění záloh na pojistné pro OSVČ

16.09.2020

v tomto příspěvku jsme Vás informovali o změnách, které se týkaly odpuštění záloh na důchodové a zdravotní pojištění placených osobami samostatně výdělečně činnými („OSVČ“). Za měsíce březen až srpen 2020 byly odpuštěny platby záloh na důchodové a zdravotní pojištění, a to v jejich minimální výši. V Přehledu za rok 2020 budou odpuštěné minimální zálohy zohledněny jako uhrazené.    Upozorňujeme tak, že od měsíce září 2020 je znovu nutné zálohy odvádět v termínech:     do 8. dne ...... Číst více


Prodloužení programu Antivirus

08.09.2020

Vláda ČR prodloužila platnost programu Antivirus na podporu nezaměstnanosti, a to do 31. října 2020. Prodloužení programu se týká režimu A a B, o jejichž parametrech jsme Vás informovali v tomto příspěvku. Platnost režimu C týkající se prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o kterém naleznete informace na tomto odkazu, zůstává beze změny, tj. poslední možností jeho využití je spjata s měsícem srpen 2020.  Dle předběžných informací by měl...... Číst více


Kompenzační bonus pro DPČ a DPP

08.09.2020

V několika předchozích článcích jsme Vás informovali o možnosti získání kompenzačního bonusu pro OSVČ a pro společníky s.r.o. Tímto příspěvkem Vás informujeme o stejné možnosti pro osoby vykonávající činnost na základě dohody o pracovní činnosti („DPČ“) a dohody o provedení práce („DPP“).  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba, která v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 (tzv. „rozhodné období“) byla v důsledku práce na základě DPP nebo DPČ alespoň 4 měsíce účastna nemocenského p...... Číst více


Program COVID – nájemné

14.07.2020

Na začátku června Evropská komise schválila program COVID – nájemné, jehož zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo na svých webových stránkách zveřejnilo jeho konkrétní parametry. Program cílí na podporu podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží či poskytování služeb, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Základní parametry podpory Program je určen podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) ve službách a maloobchodním prodeji, kterým byl v...... Číst více


Aktuální informace z pracovněprávní oblasti

19.06.2020

Vážení, připravili jsme pro Vás souhrn aktuálních informací souvisejících s opatřeními a programy v pracovněprávní oblasti.   1. Program Antivirus   Program byl představen s cílem podpořit zaměstnavatele, kteří jsou zasaženi současnou krizovou situací, a to skrze částečnou refundaci mezd. O přesných parametrech podpory jsme Vás informovali v tomto příspěvku. Na základě nejnovějších usnesení Vlády ČR došlo k opětovnému prodloužení programu (původně byl program prodloužen do 31. května 202...... Číst více


Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů

15.06.2020

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným v nejnovějším Finančním zpravodaji prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 18. srpna 2020. Fakticky tak došlo k opětovnému prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, která lze podat v této prodloužené lhůtě bez prokazování souvislosti s COVID – 19.  Upozorňujeme, že v případě, kdy máte zákonem uloženou povinnost mít účet...... Číst více