Hledáme kolegy

Blog


Vývoj v oblasti elektronické evidence tržeb (EET)

19.02.2020

V současné době se elektronická evidence tržeb týká pouze subjektů podnikajících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (CZ NACE 55 a 56) a maloobchodů a velkoobchodů (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47). Dne 1. 5. 2020 dojde ke spuštění tzv. 3. a 4. vlny EET, v rámci čehož dojde k rozšíření povinností spjatých s EET i na ostatní subjekty. Nově se tedy bude EET týkat i například právníků, účetních, řemeslníků nebo zemědělců. Pokud ovšem přijímáte platby pouze bankovním převodem či platební k...... Číst více


Jaké změny se chystají v daňovém řádu pro rok 2020?

18.02.2020

Dne 26. srpna 2019 byla vládou České republiky schválena novela daňového řádu, která přinese řadu významných změn. V současné době se tato novela projednává v Poslanecké sněmovně a její účinnost se předpokládá od 1. května nebo 1. června 2020. Upozorňujeme, že během schvalování může dojít ještě k dílčím změnám v textu novely. A jaké nejdůležitější novinky nás tedy pravděpodobně čekají? Záloha na daňový odpočet u DPH V návaznosti na nález Ústavního soudu bude do daňového řádu zakomponován nový...... Číst více


Změny napříč daňovou legislativou

17.02.2020

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku shrnujeme daňové změny, které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2020, a to v souvislosti s daní z příjmů právnických osob, místními poplatky a daní z nemovitých věcí. V závěru vydání zároveň krátce pojednáváme o plánovaných změnách zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví") a o zavedení digitální daně. 1. Daň z příjmů Daň z příjmů v roce 2020 neprojde tak významnými a rozsáhlými změnami, jako tomu bylo v roce 2019. Pro informaci zmiňujeme, ...... Číst více


Kategorizace účetních jednotek a povinné náležitosti přílohy v účetní závěrce

14.02.2020

Vážení čtenáři,čas účetních závěrek a povinností s tímto souvisejících se nekompromisně blíží. Dovolte nám tedy v této souvislosti zopakovat základní kategorizaci účetních jednotek dle pevně stanovených kritérií s odvoláním na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V tomto článku se zabýváme zejména odlišnostmi v povinnostech účetních jednotek v závislosti na kategorii a dále rozsahem povinně zveřejňovaných informací v Příloze v účetní závěrce a návazně i v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty. Základ...... Číst více


Daňové aspekty vybraných změn s důrazem na minimální a průměrnou mzdu od 2020

07.02.2020

Vážení, přinášíme ucelený přehled změn účinných od 1. 1. 2020 s uvedenými dopady zejména na daň z příjmů fyzických osob. Příspěvek je zaměřen zejména na vliv zvýšení minimální a průměrné mzdy. Dále je krátce pojednáno o navýšení rodičovského příspěvku a zmíněny jsou rovněž výdajové paušály a navýšení zahraničního stravného. Minimální mzda Od 1. 1. 2020 byla zvýšena minimální mzda na 14 600 Kč (pro rok 2019 – 13 350 Kč). Tato změna má vliv zejména na níže uvedené oblasti relevantní pro fyzick...... Číst více


Změny v evropské legislativě DPH aneb Evropská unie směřuje k definitivnímu systému DPH

22.01.2020

Evropská unie je na začátku cesty k definitivnímu systému DPH. Tak by se daly charakterizovat kroky evropských zákonodárců, které se v současnosti na poli EU odehrávají. Cílem je změna současného systému DPH, Již dlouhou dobu se vedou debaty na téma jeho slabin, z nichž největší je spatřována v náchylnosti na daňové podvody.V roce 2018 představila Evropská komise legislativní návrh na změny směrnice o DPH1, ve kterém došlo k podrobnému popisu základních pilířů konečného systému DPH souvisejícího...... Číst více


Změny v tuzemské legislativě DPH

17.01.2020

Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ne všechny změny však nabyly účinnosti v tento den. Níže naleznete informace k souvisejícím změnám s posunutou účinností. Finanční leasing V návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora z října roku 2017 došlo s účinností od 1. 1. 2020 k upřesnění toho, co se pro účely DPH považuje za finanční leasing. Soudní dvůr došel v případu Mercedes Benz (C-164/16) k závěru, že za dodání zboží ...... Číst více


Režim přenesení daňové povinnosti plošně pro Českou republiku

17.01.2020

Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě České republiky, která se již dlouhou dobu zasazuje o zavedení tuzemského plošného režimu přenesení daňové povinnosti. Je zřejmé, že pokud bude tato změna realizována, dojde k významné změně systému fungování DPH v ČR. Mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, kdy povinnost přiznat daň je přenesena na odběratele plnění, který má dle splnění zákonných podmínek zároveň nárok na odpočet daně. Příkladem je aplikace na poskytnutí staveb...... Číst více


Jste vlastníkem nemovitosti v Praze? Možná budete letos platit vyšší daň z nemovitých věcí.

17.01.2020

Tímto chceme upozornit vlastníky nemovitostí na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020. Daňové přiznání je poplatník povinen doručit příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. 1. 2020. Nadále platí, že daňové přiznání (s uvedením všech údajů) nebo dílčí daňové přiznání (pouze s uvedením nastalých změn) je poplatník povinen podat v případě, kdy došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. ná...... Číst více


Přejeme všem hezké Vánoce

23.12.2019

... Číst více