Otázky a odpovědi

EDM Utilitas Audit & Tax Otázky a odpovědi

S rozdělením podniků do kategorií souvisí i požadavky na vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zveřejňování zejména v následujících oblastech:

 • Mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky pokud nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem:
 1. Mají možnost vést účetnictví a sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu.
 2. Nemusí zveřejnit výkaz zisku a ztráty.
 3. Mohou sestavit přílohu k účetní závěrce pouze v základním (omezeném) rozsahu.

 

 • Střední účetní jednotky a velké účetní jednotky:
 1. Mají povinnost sestavit a zveřejnit přehled o peněžních tocích.
 2. Mají povinnost sestavit a zveřejnit přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

 • Účetní jednotka, která prezentuje pouze vybrané údaje ze své účetní závěrky, uvede, že se jedná pouze o vybrané údaje z účetní závěrky a kde je účetní závěrka uložena. K těmto vybraným údajům se nepřikládá zpráva auditora, účetní jednotka pouze uvede druh výroku auditora k účetní závěrce a v případě, že auditor zvláštním způsobem upozornil na jakékoli záležitosti, pak i odkaz na tyto záležitosti.

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

V návaznosti na již účinný zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob byl v novele zákona o účetnictví nahrazen pojem „obchodní rejstřík“ „veřejným rejstříkem“. Z toho vyplývá, že nově zveřejňovat účetní závěrku musejí nejen subjekty zapsané ve veřejném rejstříku (dříve obchodním rejstříku), ale i účetní jednotky zapsané v jakémkoliv rejstříku.

 • Pro všechny účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku je lhůta pro zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky.
 • Pro UJ s povinným auditem zůstává lhůta stejná – 30 dní od ověření účetní závěrky auditorem, novinkou je upřesnění, že UJ, které mají povinný audit, zveřejňují účetní závěrku v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem.

Pokud chcete skutečně vidět do čísel vaší společnosti a mít přehled o tom, co se děje, potřebujete šikovné účetní. Kvalita účetních se samozřejmě liší, a to nejen co se týče jejich spolehlivosti, ale také jejich schopnosti vidět vaše podnikatelské kroky v daňovém a účetním kontextu nebo jednotlivé případy v kontextu celého podnikání. Tato schopnost vyžaduje zkušenosti s podnikáním, ale i představivost a předvídatelnost. Dobrý účetní musí správně pochopit Váš podnikatelský záměr ať už podnikáte v zahradnictví, stavitelství či jiném odvětví. Takový účetní s vámi zároveň roste. Je s vámi, ať začínáte se stánkem na Hradčanech nebo jste vyrostli do celé sítě provozoven ve střední Evropě.

Zavolejte nám! Jsme přesvědčeni, že naše služby dokážou naplnit veškerá vaše očekávání.

Ještě před samotným podnikáním si udělejte jasno v těchto bodech:

 • Máte business plán?
 • Máte představu o cash flow Vašeho podnikání?
 • Budete financovat počátek podnikání z vlastních zdrojů nebo potřebujete finanční pomoc banky? Kolik cizích zdrojů Vaše podnikání unese a proč?
 • Bude pro Vás výhodnější podnikat jako OSVČ nebo jako právnická osoba? Chcete založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní či veřejnou obchodní společnost? Poraďte se s odborníky o možnostech, které se Vám nabízejí.

Správné odpovědi Vám mohou ušetřit mnoho peněz a zbytečných starostí. Špatná rozhodnutí či dokonce nepoložené otázky Vás ale mohou zastavit hned na začátku podnikání. Jsme proto připraveni Vám při rozhodování podat pomocnou ruku a najít pro Vás co nejlepší řešení. Zavolejte nám!

Pokud Váš obchodní závod vyrostl více než jste čekali, spojil se s jiným obchodním závodem nebo jste koupili konkurenční firmu (fúze a akvizice), pravděpodobně skončila doba, kdy jste nosili všechna čísla v hlavě a automaticky Vám naskakovaly finanční souvislosti jednotlivých podnikatelských kroků.

Ještě než se Vám takový úspěch podaří, zaměřte se na tyto body:

 • Plánování růstu – růst by neměl být náhodný, ale měl by probíhat podle dlouhodobé strategie podnikatelských kroků, které by měly mít svůj daňový a účetní kontext. Mějte růst firmy vždy pod kontrolou.
 • Nastavení plánování a controllingu – měli byste mít průběžný přehled o dopadu podnikatelských kroků zajišťujících růst společnosti. Budete tak snadněji korigovat změny vašeho kurzu.
 • Správný způsob dlouhodobého i krátkodobého financování  – neměli byste svou růstovou strategií obchodní závod předlužit, ale naopak byste neměli zbytečně využívat více vlastních zdrojů než je nutné.
 • Minimalizace daňové zátěže – neplaťte daně zbytečně!
 • Důkladné ověření toho, v jaké situaci je obchodní závod, který kupujete – měli byste z účetního pohledu poznat kupovaný obchodní závod tak, jako znáte svou firmu.
 • Využití externích služeb (outsourcingu) – měli byste přestat dělat činnosti, ve kterých nejste odborníci a soustředit se na to, co Vás živí, protože prudký růst si vyžaduje vaši pozornost.
 • Posouzení rizik spojených s rozšířením regionů působení – přestože EU řadu skutečností standardizovala, měli byste při geografické expanzi předem prověřit daňové a účetní nároky v jiné zemi.
 • Posouzení rizik spojených se změnou produktového portfolia – měli byste před přidáním nových produktů vždy ověřit, zda se nepouštíte do oblasti s odlišným daňovým nebo účetním režimem a pokud ano, tak se na to důkladně připravit.

Jsme kdykoli připraveni k pomoci při plánování Vašeho růstu, během realizace růstové strategie společnosti, ale i tehdy, pokud by Vám růst doslova „přerostl přes hlavu“. Kontaktujte nás!

Máte pocit, že platíte příliš vysoké daně a odvody státu?

Namísto daňové optimalizace po skončení zdaňovacího období se začněte věnovat daním za daný rok ještě před jeho začátkem. Předem si promyslete, jak nejlépe využít:

 • všech odpočitatelných položek, které zákony legálně nabízejí
 • předpokládané investice
 • provozní náklady

tak, aby se Vaše daňová povinnost v průběhu roku minimalizovala a napřesrok jste na daních zaplatili co nejméně.

Pozor! Je důležité, abyste provedli minimalizaci daní tak, abyste využili veškeré možnosti, ale zároveň jste nepřekročili tenkou hranici zákona.

Jsme připraveni Vám pomoci minimalizovat daňovou zátěž, kdykoli bude potřeba. Neexistuje daňová oblast, se kterou bychom Vám nedokázali pomoci. Zavolejte nám!

Potíže s cash flow trápí nejen malé, ale i velké firmy. Zákazníci vyžadují dlouhou splatnost, ale dodavatelé jim ne a ne vyhovět. Co když ještě zákazníci neplatí? Nejjednoduššími a nejúčinnějšími nástroji na ozdravění finanční toků ve Vaší společnosti jsou tyto body.

 • Pečlivě připravujte svoje obchodní smlouvy s ohledem na vymahatelnost pohledávek.
 • Vymáhejte pohledávky ve spolupráci s vašimi právníky.
 • Nespoléhejte se na banku. Finanční ústavy za vás kaštany z ohně tahat nebudou.
 • Ve spolupráci s účetními si připravte cash flow management.
 • Neprodleně vystavujte faktury.

Jsme stále připraveni Vám pomoci nastavit cash flow management. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat!

Když se naučíme dosahovat zisku ve vlastní zemi, mnoho z nás láká příležitost uspět i v zahraničí. Setkáte se však s řadou zásadních výzev, které Vás mohou ohrozit. Jiný stát znamená:

 • jiné daně z příjmu
 • odlišnosti v odvodech DPH
 • jiné legislativní podmínky pro zaměstnávání, pro odvody pojištění a souvisejících daní.

Zvažujete-li rozšíření podnikání, využijte právních služeb advokátní kanceláře, která s naší společností úzce spolupracuje. Při zakládání poboček v zahraničí Vám nabízíme právní, účetní a daňový servis spolehlivých a časem prověřených kanceláří mezinárodní sítě CH Global.

Jsme připraveni Vám pomoci při vaší zahraniční expanzi. Zavolejte nám!

Z podnikatelského hlediska existují 2 strategie, které se můžete snažit úspěšně naplnit:

 1. Půjdete cestou vysokých marží a obsadíte úzký trh, kam velcí konkurenti nechtějí nebo nemohou zasáhnout.
 2. Budete ukrajovat čím dál větší podíl na trhu, ačkoliv vaše marže budou nízké. Pokud si zvolíte strategii co největšího podílu na trhu, můžete organicky růst, stále více prodávat, zatímco konkurenti prodávají méně. Tato cesta přináší ovoce až po dlouhé době a vy do té doby ztratíte sílu. Můžete však skupovat konkurenty. Z nepohodlného konkurenta snadno uděláte cenného spojence. Tato metoda ale skýtá značná rizika.

 

Při fúzích a akvizicích vždy dbejte na:

 • správné načasování
 • pečlivou přípravu projektu
 • právní a daňová due diligence za účelem minimalizace rizik v nakupované/fúzované společnosti
 • zajištění financování

Jsme připraveni Vám podat pomocnou ruku při akvizi konkurenčních firem. Zavolejte nám!

Místo úzkostlivého boje na trhu bývá někdy lepším a výhodnějším řešením prodej podílů Vaší společnosti. Při prodeji podílů vždy dbejte na:

 • správné načasování
 • stanovení ceny tak, aby byla pro Vás výhodná a zároveň atraktivní pro kupce
 • renomé, zkušenosti a historii potenciálních kupců
 • jaké jsou daňové dopady pro prodávajícího a jak je lze včas optimalizovat

Jsme vždy připraveni Vám pomoci při prodeji podílů firmy. Zavolejte nám!

Plánujete opustit podnikání a konečně si začít užívat vydělaných peněz? I tento zdánlivě snadný krok je důležité si naplánovat. Snadno se Vám totiž může stát, že při odchodu přijdete o vše, co jste si doposud našetřili.

Jaké máte možnosti odchodu?

 • předání obchodního závodu nebo jeho řízení rodinným příslušníkům
 • prodej obchodního závodu
 • předání řízení obchodního závodu vedení

Každá z výše uvedených variant vyžaduje jiný přístup a má své výhody i nevýhody.

V každém případě je nutné zvažovat zda

 • nebudu platit při odchodu z podnikání příliš vysoké daně?
 • je můj obchodní závod tržně ohodnocen?
 • je hodnota mého obchodního závodu svázána s mojí osobou?

Po zodpovězení těchto otázek musíte nastavit své podnikatelské kroky tak, aby co nejlépe odpovídaly Vašim odpovědím.

Jsme stále připraveni Vám pomoci při odchodu z vaší firmy. Zavolejte nám!