EDM Utilitas Audit, s.r.o.

IČ 24260673, DIČ CZ24260673
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze,
vložka C 198405
info@edmutilitas.cz

+420 240 243 041

EDM Utilitas Tax, s.r.o.

IČ 24260843, DIČ CZ24260843
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze,
C 198406
info@edmutilitas.cz

+420 240 243 041

EDM Utilitas Accounting, s.r.o.

IČ: 02939053, DIČ: CZ02939053
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze,
C 225443
info@edmutilitas.cz

+420 240 243 041

Pobočka EDM Utilitas Accounting, s.r.o.

Velkomoravská 378/1
695 01 Hodonín

Etická linka (Whistleblowing Hotline)

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení skupiny EDM Utilitas (EDM) opatření vedoucí ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a zařídilo tuto etickou linku, prostřednictvím které je možné nahlásit porušení nebo hrozící porušení právního předpisu, či nekalé nebo neetické jednání.

Etická linka je řešena tak, aby zaručovala anonymitu oznamovatele a zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Oznamovatelem (whistleblower) může být zaměstnanec, zákazník, obchodní partner nebo třetí osoba, která učiní oznámení nebo sdělí své obavy o podezření z neetického jednání.

Všechna oznámení učiněná prostřednictvím etické linky budou objektivně a nezávisle prošetřena Whistleblowing pověřencem stanoveným EDM a bude postupováno v souladu s příslušnou interní směrnicí za dodržení pravidel a postupů stanovených Směrnicí EP a Rady (EU) 2019/1937 a Metodikou MS ČR.

Na základě zjištěných skutečností budou přijímána nápravná opatření.

Pokud na sebe oznamovatel zanechá kontakt, bude informován o přijetí oznámení, a dále vyrozuměn o dalším postupu.

Oznámení můžete učinit těmito způsoby:
  • emailem na adresu compliance@edmutilitas.cz
  • písemně na adresu: EDM Utilitas – k rukám Whisleblowing pověřence, Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více