30.06.2022

Novela daně silniční již pro rok 2022

V roce 2022 doznala silniční daň poměrně podstatných změn.
Číst více
11.01.2021

Prominutí pokuty a úroků z prodlení u daně silniční a daně z nemovitých věcí

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným ve Finančním zpravodaji (3/2021) prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2020 a k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období 2021, pokud daňová přiznání budou podána do 1. dubna 2021.    Dochází tak faktickému prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u těchto dvou daní, která by jinak bylo nutné podat do 1. února 2021. Upozorňujeme ale, že pokud daňová přiznání budou podána později než 1. dubna 2021, pokuta za opožděné podání se bude počítat již od 1. února 2021.  Dále bylo rozhodnuto o odpuštění úroků z prodlení u daně silniční za zdaňovací období 2020, pokud bude uhrazena do 1. dubna 2021.
Číst více
01.10.2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vážení čtenáři,  v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o prominutí sankcí plynoucích z opožděného podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Tímto Vás informujeme, že ke dni 26. 9. 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, toliko diskutované.  Schválený zákon dle přechodných ustanovení zrušuje daň z nabytí se zpětnou účinností - vztahuje se na všechny případy, kdy provedení vkladu do katastru nemovitostí proběhlo od 1. 12. 2019 (tj. právní účinky vkladu na katastr nejsou relevantní). Pokud jste daň i přes její zrušení uhradili, lze standardním způsobem požádat finanční úřad o vrácení přeplatku (žádost naleznete na tomto odkazu).  V rámci zákona byly zároveň schváleny dvě zásadní změny v oblasti zákona o daních z příjmů:     Maximální možný odpočet v podobě úroků z hypotéky (či obdobného úvěru) použité na financování vlastní bytové potřeby je snížen z 300 000 Kč na nových 150 000 Kč.
Číst více
17.01.2020

Jste vlastníkem nemovitosti v Praze? Možná budete letos platit vyšší daň z nemovitých věcí.

Tímto chceme upozornit vlastníky nemovitostí na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více