16.11.2023

Rozsudek NSS – prokazování nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“) ve věci 1 Afs 271/2021 – 90, HP TRONIC-prodejny elektro a.s. (dále jen „společnost“).
Číst více
30.10.2023

Konsolidační balíček 2024 - daně z příjmů

Vážení, dne 13. 10. 2023 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení tzv. konsolidační balíček.
Číst více
27.09.2023

Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“), který se zabýval otázkou lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň.
Číst více
29.08.2023

Rozsudek Nejvyššího správního soudu k nákladům na propagaci

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (10 Afs 113/2021 - 50; „NSS“), který v nedávné době rozhodoval ve věci rozlišení mezi náklady na propagaci (daňově uznatelný náklad) a náklady na reprezentaci (daňově neuznatelný náklad).
Číst více
29.08.2023

Informace GFŘ k daňovému režimu zůstatkové ceny stavby evidované jako zásoba

Na webových stránkách Finanční správy byla publikována informace Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) k určení výše daňově uznatelných nákladů při prodeji nového stavebního díla evidovaného jako zásoba, kdy součástí ocenění je zůstatková cena zlikvidované stavby.
Číst více
30.05.2023

Vládní konsolidační balíček

S ohledem na ekonomický vývoj a nárust státního dluhu se vláda ČR rozhodla k přípravě plánu pro veřejné finance, která mají negativní vývoj pomoci zvrátit. Číst více
29.05.2023

Finanční správa neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání přiznání

Finanční správa v souvislosti s rozšířením povinnosti daňových subjektů podávat daňová přiznání elektronicky rozhodla o dočasné toleranci vad podání. Číst více
26.04.2023

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob – nemovité věci

Vážení, vzhledem k blížícímu se termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou (podání do 2. 5. 2023) možná právě nyní řešíte, zdali příjem, který jste v roce 2022 obdržel / -a není od daně osvobozen.
Číst více
27.03.2023

Informace k elektronickému podání daňového přiznání

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila informace k elektronickému podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Číst více
28.02.2023

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022

 Vážení, blíží se termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více