11.01.2022

Režim B z programu Antivirus byl pozastaven

V prosinci minulého roku jsme Vás v tomto příspěvku informovali o tom, že byl opětovně aktivován režim B z programu Antivirus.
Číst více
20.12.2021

Kompenzační bonus je zpět, budete na něj mít nárok?

Dne 15. prosince 2021 došlo ke schválení zákona o kompenzačním bonusu ze strany Senátu, a to v podobě navržené Poslaneckou sněmovnou.
Číst více
17.12.2021

Dotační „COVID“ programy ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu

Dne 22. listopadu 2021 vláda na svém jednání schválila záměry Ministerstva průmyslu a obchodu k opětovné realizaci programu COVID – Nepokryté náklady a programu COVID – 2021.
Číst více
09.12.2021

COVID opatření – podpora udržení zaměstnanosti

Vážení, přinášíme Vám aktuální informace ke „COVID programům“ v pracovní oblasti.
Číst více
21.05.2021

Prodloužení COVID programů

V tomto článku jsme Vás informovali o nových dotačních programech pro podnikatele, které nahradily dosavadní specifické programy.
Číst více
16.04.2021

Nové COVID programy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých webových stránkách nové COVID dotační programy pro firmy a OSVČ.
Číst více
04.03.2021

Kompenzační bonus pro „dohodáře“

Vážení, stejně jako na OSVČ a společníky s.r.o. dopadá nový zákon o kompenzačním bonusu na osoby pracující na základě DPP či DPČ.
Číst více
04.03.2021

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. zvýšen na 1 000 Kč

Vážení, kromě kompenzačního bonusu pro OSVČ v nové výši 1 000 Kč je možné žádat o bonus ve stejné výši také v případě společníka s.r.o.
Číst více
04.03.2021

Kompenzační bonus pro OSVČ zvýšen na 1 000 Kč

Vážení, v platnost vstoupil nový zákon o kompenzačním bonusu, který upravuje podmínky pro získání bonusu pro OSVČ, společníky s.r.o. a osoby pracující na základě DPP a DPČ.
Číst více
08.02.2021

Dodání respirátorů dočasně bez DPH

Ministryně financí svým rozhodnutím dočasně prominula DPH na dodání filtračních polomasek a respirátorů. V období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 nebude dodavatel na vystaveném daňovém dokladu uvádět sazbu daně a samotnou daň.  Prominuto je DPH na dodání filtračních polomasek a respirátorů, které jsou určeny k ochraně uživatele. Takové zboží musí splňovat parametry a požadavky stanovené nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU), tj. musí se jednat např. o zboží splňující parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95. Prominutí DPH se tak nevztahuje např. na dodání bavlněných roušek.  Prominutí se týká plnění, u kterých vznikla povinnost přiznat daň v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 ať už z titulu uskutečnění zdanitelného plnění (převod práva nakládat se zbožím jako vlastník) nebo z titulu přijaté úplaty.    Generální finanční ředitelství zveřejnilo Informaci, ve které poukazuje na praktickou aplikaci prominutí DPH. Uvádí následující:  prominutí daně se nevztahuje na daň, u níž vznikla povinnost ji přiznat z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu nebo z důvodu dovozu zboží (s výjimkou dovozu osvobozeného od DPH);  plátce je oprávněn k odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění, které použije pro účely dodání zboží, kterého se prominutí DPH týká (jedná se např. o výrobní náklady);  plátce vystaví daňový doklad, na kterém uvede „daň prominuta“;  pokud dojde k vystavení daňového dokladu s uvedením DPH, je povinnost takovou daň přiznat – přiznanou a odvedenou daň je však možné opravit skrze dodatečné daňové přiznání;  plátce v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vymezí, u kterého plnění je daň prominuta;  plnění se uvede na ř. 26 daňového přiznání a údaje se neuvádí do kontrolního hlášení.  V případě, kdy v obchodním řetězci nakupujete filtrační masky či respirátory od subdodavatele a takové plnění podléhá prominutí DPH, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost přijatým dokladům.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více