27.09.2023

Stálá provozovna a DPH – nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s nedávným rozsudkem Soudního dvora Evropské unie (C-232/22), který se opětovně zabýval otázkou vzniku stálé provozovny pro účely DPH.
Číst více
28.07.2023

Oprava odpočtu DPH u vyřazeného zboží

V první polovině letošního roku Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) rozhodoval o povinnosti opravy původně uplatněného odpočtu DPH ve vztahu ke zboží, které bylo prodáno jako odpad se ztrátou nebo dobrovolně zničeno (C – 127/22).
Číst více
27.07.2023

NSS k prodeji pozemků a vlivu na krátící koeficient DPH

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“; 5 Afs 335/2021), který se zabýval možností vyloučit prodej pozemku z výpočtu krátícího koeficientu dle § 76 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.
Číst více
30.05.2023

Vládní konsolidační balíček

S ohledem na ekonomický vývoj a nárust státního dluhu se vláda ČR rozhodla k přípravě plánu pro veřejné finance, která mají negativní vývoj pomoci zvrátit. Číst více
29.05.2023

DPH režim u obchodování s platnými a neplatnými mincemi z drahých kovů

Finanční správa informuje poplatníky o správném postupu při obchodování s platnými a neplatnými mincemi z drahých kovů. Číst více
26.04.2023

Nové povinnosti pro poskytovatele platebních služeb

V současné době prochází legislativním procesem novela zákona o dani z přidané hodnoty.
Číst více
03.04.2023

Ubytovací služby vs. nájem nemovité věci z pohledu DPH

Víte, jaký je z pohledu DPH rozdíl mezi ubytovací službou a nájmem?
Číst více
29.03.2023

Dodání zboží pro účely zákona o DPH

Dodáním zboží se dle § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.
Číst více
21.02.2023

Poskytovatelé přepravních služeb a jejich daňové povinnosti

Vážení, na webu Finanční správy byla zveřejněna aktualizovaná Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb prostřednictvím aplikací UBER, Bolt, Liftago a další.
Číst více
13.01.2023

Uplatňujete správně DPH u dodávek zboží mimo EU?

Vážení čtenáři, v našem dřívějším příspěvku jsme pro Vás připravili shrnutí základních informací o aplikaci DPH u dodávek zboží v rámci EU.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více