01.10.2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vážení čtenáři, 

v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o prominutí sankcí plynoucích z opožděného podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Tímto Vás informujeme, že ke dni 26. 9. 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, toliko diskutované. 

Schválený zákon dle přechodných ustanovení zrušuje daň z nabytí se zpětnou účinností - vztahuje se na všechny případy, kdy provedení vkladu do katastru nemovitostí proběhlo od 1. 12. 2019 (tj. právní účinky vkladu na katastr nejsou relevantní). Pokud jste daň i přes její zrušení uhradili, lze standardním způsobem požádat finanční úřad o vrácení přeplatku (žádost naleznete na tomto odkazu). 

V rámci zákona byly zároveň schváleny dvě zásadní změny v oblasti zákona o daních z příjmů: 

  •    Maximální možný odpočet v podobě úroků z hypotéky (či obdobného úvěru) použité na financování vlastní bytové potřeby je snížen z 300 000 Kč na nových 150 000 Kč. Toto snížení se týká pouze úvěrů financujících bytové potřeby obstarané po 1. 1. 2021. U úvěrů na bytové potřeby obstarané do konce roku 2020 zůstává maximální limit pro odpočet zachován na částce 300 000 Kč. Pojem “obstarání bytové potřeby” vyvolává v současnosti řadu otázek a není jasný jeho praktický výklad, ten by však mohl být vyjasněn metodickým pokynem ze strany Generálního finančního ředitelství.  

  •    U příjmu z prodeje nemovité věci, ve které neměl poplatník (fyzická osoba) bydliště, je nově prodloužena lhůta pro osvobození z 5 na 10 let. Nová lhůta pro osvobození se vztahuje pouze na nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021. 

V případě otázek jsme k dispozici.  

Marek Kopejtko
Daňový poradce, č. osvědčení 5465 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více