01.08.2023

Krátké aktuality 7/2023


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za červenec 2023:

  • Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje. Více informací naleznete zde.

  • Finanční správa upozorňuje poplatníky na používání nových kontaktních údajů v souvislosti se zrušením 77 územních pracovišť. Více informací naleznete zde.

  • S účinností od 1. 7. 2023 nabyl účinnosti Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů – tzv. Milostivé léto 3. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na příslušenství daně. Shrnutí informací si můžete přečíst na našem webu; současně Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila návod k vyplnění a podání žádosti a související informace.

  • Dne 1. 7. 2023 nabyla účinnosti Vyhláška č. 191/2023 Sb., která mění výši průměrné ceny nafty pro účely poskytování cestovních náhrad. Z původních 44,10 Kč se průměrná cena snížila na 34,40 Kč. Více informace naleznete zde.

  • Dne 1. 7. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

  • Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákoníku práce (sněmovní tisk 423), ta byla v 7/2023 Senátem vrácena s pozměňovacími návrhy.

  • Dne 27. 7. 2023 byla Senátem schválena novela zákona o spotřebních daních (zákon č. 234/2023 Sb.), která vrací sazbu spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 31. 7. 2023, účinnosti nabyla dne 1. 8. 2023.

  • Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení dne 14. 7. 2023 konsolidační balíček (sněmovní tisk 488); druhé čtení je plánováno na začátek září 2023.

  • Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj číslo 9/2023, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí dle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více