29.06.2023

Daňové milostivé léto 2023


S účinností od 1. 7. 2023 nabude účinnosti Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů – tzv. Milostivé léto 3. Ten umožní dlužníkům „zbavit se“ dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně. Daňové milostivé léto 3 navazuje na předchozí Milostivá léta v roce 2021 a 2022.

Odpuštění příslušenství daně

Odpuštění se bude týkat příslušenství daně, tj. úroků z prodlení, úroků z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně nebo nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Podmínkou pro odpuštění příslušenství je uhrazení jistiny (nedoplatku na dani) nejpozději do 30.11.2023 a zároveň podání žádosti o jeho odpuštění (elektronicky / písemnou formou); týká se pouze fyzických osob. Odpouštět se bude příslušenství k jistinám vzniklým do 30.9. 2022. Dlužníkům bude umožněno si splátku jistiny rozložit (u jistin nad 5 000 Kč).

Zánik drobných nedoplatků na dani

Součástí zákona je také plošný zánik bagatelních nedoplatků na samotné dani (zánik je automatický, bez nutnosti podávat žádost); týká se jak fyzických, tak právnických osob. Jedná se o jednotlivé nedoplatky ve výši:

  • 30 Kč u nedoplatků na dani z nemovitých věcí,
  • 200 Kč v ostatních případech.

Omezující podmínkou je skutečnost, že celková hodnota nedoplatků u jednoho správce daně přesáhne 1 000 Kč. I zde přitom platí časové omezení vzniku nedoplatku do 30. 9. 2022.

V případě, že máte jakékoliv otázky, případně potřebujete pomoci s žádostí, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela kozminská                                       Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                              kolmanova@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23                           Lenka Kolmanová 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více