05.06.2023

Krátké aktuality 5/2023


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za květen 2023:

  • Finanční správa zveřejnila informace k aplikaci DPH týkající se obchodování s platnými a neplatnými mincemi z drahých kovů. Finanční správa v současné době analyzuje podněty směřující do této problematiky a výsledky nasvědčují tomu, že některé subjekty při aplikaci DPH nepostupují správně. Více informací naleznete zde.

  • Finanční správa informuje o tom, že mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání přiznání u vybraných daňových subjektů. Více informací naleznete zde.

  • Vláda ČR představila tzv. konsolidační balíček, tj. přehled opatření, která by měla pomoci konsolidovat veřejné finance. Shrnutí jednotlivých opatření v daňových a souvisejících oblastech naleznete na našem blogu. Veškeré návrhy musí projít celým legislativním procesem, plánovaná účinnost je od 1. 1. 2024.

  • Česká republika podepsala smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se Spojenými arabskými emiráty a Rwandskou republikou; bude následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu smluv v platnost.

  • V legislativním procesu se nachází zákon o mimořádném odpuštění některých daňových dluhů (tzv. daňové milostivé léto“), ten byl na konci měsíce schválen Senátem. Zákon umožní fyzickým osobám požádat o odpuštění příslušenství daně, tj. úroků, penále nebo pokut, které vznikly do 30. 9. 2022. Podmínkou bude podání žádosti do 30. 11. 2023 (do stejného termínu bude třeba uhradit i jistinu, ke které se příslušenství daně vztahuje, příp. bude umožněno jistinu rozložit do splátek. Nedoplatky na dani i příslušenství u jednoho správce daně ve výši do 1 000 Kč vzniklé do 30. 9. 2022 zaniknou automaticky (bez žádosti). Platnost zákona se očekává od 1. 7. 2023.

  • Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj číslo 7/2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015).

Michaela Kozminská                                       Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                              kolmanova@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23                           Lenka Kolmanová 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více