30.05.2023

Vládní konsolidační balíček

S ohledem na ekonomický vývoj a nárust státního dluhu se vláda ČR rozhodla k přípravě plánu pro veřejné finance, která mají negativní vývoj pomoci zvrátit. Svůj návrh představila veřejnosti dne 11.5.  2023 a plánuje platnost opatření již od 1. 1. 2024. Níže jsme pro Vás připravili stručný přehled připravovaných změn v daňových a souvisejících oblastech.

Veškeré návrhy musí projit standardním legislativním procesem, a proto se dá předpokládat, že ještě dojde k podstatným změnám. Celý legislativní proces pro Vás budeme sledovat a budeme Vás pravidelně informovat o změnách.

Daň z příjmů fyzických osob

 • snížení hranice pro aplikaci sazby daně ve výši 23 % ze současného 48násobku na 36násobek průměrné mzdy (v rámci měsíční mzdové agendy se limit sníží ze 4násobku průměrné mzdy na 3násobek);
 • zpřísnění podmínek pro uplatnění slevy na dani na manžela/-ku (přibýt by měla podmínka péče o dítě do 3 let);
 • zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovného;
 • zrušení osvobození nadlimitních stravenek;
 • zrušení slevy na studenta;
 • zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům;
 • zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům;
 • snížení osvobození příjmů z tomboly a hazardních her.

Pojištění

 • zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet odvodů pojistného OSVČ na 55 % základu daně (ze současných 50 %);
 • postupné zvyšování minimálního měsíční vyměřovacího základu pro odvody pojistného na
 • sociální pojištění OSVČ – mezi lety 2024 až 2026 každý rok o 5 % (při současných 25 % tak do roku 2026 dojde ke zvýšení na 40 %);
 • zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %.

Daň z příjmů právnických osob

 • zvýšení sazby daně ze současných 19 % na 21 %;
 • omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů na 2 miliony Kč z ceny vozu (s určitými výjimkami);
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč;
 • prodloužení mimořádných odpisů pro motorová silniční vozidla používající jako palivo elektrickou energii (pořízená od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2028).

DPH

 • nově by měly být 2 sazby, a to základní (21 %) a snížená (12 %);
 • do základní sazby DPH by měly být přesunuty kadeřnické nebo úklidové služby, oprava obuvi a oděvů nebo např. sběr, přeprava, likvidace a zpracování komunálního odpadu;
 • do nové snížené sazby by měly být přesunuty např. stavební práce nebo nepravidelná pozemní hromadná doprava osob;
 • dojde k významné změně u zdanění nápojů.

 

Spotřební daň a energetické daně

 • zvýšení spotřební daně z lihu o 10 %, v letech 2025-2027 každý rok o 5 %;
 • zvýšení spotřební daně z cigaret, doutníků, tabáku na kouření a cigarillos o 10 %, v letech 2025-2027 každý rok o 5 %;
 • pravidelné zvýšení spotřební daně u zahřívaného tabáku o 15 % v letech 2024-2027;
 • nová spotřební daň ze šňupacího a žvýkacího tabáku, nikotinových sáčků nebo náplní do e-cigaret;
 • zrušení osvobození leteckých pohonných hmot pro vnitrostátní přepravu a osvobození minerálních olejů použitých pro metalurgické nebo mineralogické procesy;
 • zrušení osvobození od energetické daně elektřiny, plynu a pevných paliv při použití pro metalurgické nebo mineralogické procesy.

Daň z nemovitých věcí

 • zavedení automatické valorizace daňové povinnosti dle inflace;
 • zvýšení daně z nemovitých věcí, které bude příjmem státního rozpočtu.

 

kozminska@edmutilitas.cz
kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více