03.05.2023

Krátké aktuality 4/2023


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za duben 2023:

  • Finanční správa zveřejnila předpokládanou podobu tiskopisů vztahujících se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků; po dokončení legislativního procesu budou tiskopisy součástí vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a budou dostupné v databázi tiskopisů. Více informací naleznete na webu Finanční správy.

  • Finanční správa ruší 77 územních pracovišť finančních úřadů. Občanům nabídne rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní. Konzultační služby budou zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek; osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání (především DzNV a DPFO) zajistí pracovníci finančních úřadů během svých výjezdů do dotčených obcí. Více informací naleznete na webu Finanční správy.

  • Finanční správa na svém webu zveřejnila informaci pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona. Těmto poplatníkům bude ze strany Finanční správa zaslána informace pro placení daně pro rok 2023.

  • Finanční správa začala rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023; více informací naleznete zde.

  • Připomínáme, že dne 2. 5. 2023 je termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů elektronickou formou; tento den je zároveň posledním dnem pro úhradu daně. Daňové přiznání je možné podat datovou schránkou nebo prostřednictvím portálu MOJE daně. Více informací naleznete na webu Finanční správy.

  • Finanční správa na svém webu informuje plátce DPH ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb. Původní formulářová vyhláška je tímto doplněno o e-formulář kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění; uvedená vyhláška však nemění obsah, formu a strukturu kontrolního hlášení.

  • Dne 5. 4. 2023 došlo ze strany Vlády ČR ke schválení novely zákoníku práce. Novela upravuje např. informační povinnost zaměstnavatele o obsahu pracovního poměru, změny v oblasti dohod mimo pracovní poměr (např. poskytnutí veškerých překážek nebo úpravy v oblasti dovolené), nová pravidla pro práci na dálku nebo v oblasti doručování písemností. Legislativní proces sledujeme a o dalším vývoji Vás budeme informovat.

  • S účinností od 1. 4. 2023 došlo ke zvýšení průměrné ceny pohonných hmot u elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, a to na 8,20 Kč (z předchozích 6,00 Kč).

Michaela Kozminská                                                   Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                                          kolmanova@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23                                       Lenka Kolmanová 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více