25.04.2023

Aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí


Rada Evropské unie v únoru letošního roku aktualizovala seznam nespolupracujících jurisdikcí; na seznam přibyla Ruská federace (vedle dalších 3 zemí) poté, co bylo zjištěno, že nesplnila svůj závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti, jak uvádí Finanční správa na svých webových stránkách.

Aktualizovaný seznam států zařazených na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti je zveřejněn ve Finančním zpravodaji 3/2023 a v dokumentu „Závěry Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti“ z 14. 2. 2023.

Z pohledu českých daňových poplatníků zařazení Ruské federace na seznam nespolupracujících jurisdikcí může mít širší daňové dopady, níže naleznete jejich stručný popis.

CFC pravidla

Opatření byla do tuzemské legislativy implementována s účinností od 1. ledna 2021. Na základě příslušného opatření budou příjmy ruské dceřiné společnosti zahrnuty do základu daně české mateřské společnosti (tj. zdaněny v ČR); platí v případě, kdy česká společnost má podíl na ruské společnosti přesahující 50 % (přímý / nepřímý).

DAC 6

Zařazení Ruské federace pak má dopady i do oznamovací povinnosti o přeshraničních uspořádáních. Pokud bude česká společnost evidovat daňově uznatelné náklady vůči ruské přidružené společnosti (příp. vůči jakékoliv společnosti uvedené na seznamu), pak musí transakci (uspořádání) oznámit (bez nutnosti splnění hlavního testu, kterým je daňová výhoda).

V případě, že Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit. 

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více