04.04.2023

Krátké aktuality 3/2023


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za březen 2023:

 • Generální finanční ředitelství vydalo nové stanovisko k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa; provozování veřejného pohřebiště obcí již není považováno za výkon veřejné správy. Více informací zde.

 • Na webu Finanční správy byl zveřejněn přepis rozhovoru s generální ředitelkou Simonou Hornochovou. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

 • Finanční správa vydala soubor dotazů a odpovědí ohledně aplikace daně z neočekávaných zisků (tzv. windfall tax), viz zde. Generální finanční ředitelství zároveň vydalo tabulku zatřídění vybraných činností nností podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků (tabulku naleznete zde).

 • S ohledem na blížící se termín pro podání daňového přiznání z daně příjmů fyzických osob vydalo Generální finanční ředitelství souhrn změn za rok 2022 a upozorňuje na nejčastější chyby daňových poplatníků při podání daňového přiznání; informace naleznete zde.

 • Generální finanční ředitelství vydalo informace k daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb; celý text naleznete zde.

 • Vláda zveřejnila aktualizovanou verzi programového prohlášení. Oproti původnímu prohlášení již není součásti plán vytvoření pravidla daňové brzdy, dále příslib zkrácení odpisové doby u nájemního bydlení, plán snížení sociální pojištění na straně zaměstnavatelů. Nově přibil přislib implementace Pilíře II globálního zdanění. Celé prohlášení naleznete zde.
   
 • Vyhláškou č. 85/2023 Sb., ze dne 28. 3. 2023, došlo s účinností od 1. 4. 2023 ke zvýšení průměrné ceny pohonných hmot u elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, a to ze současných 6,00 Kč na 8,20 Kč (Vyhláška č. 467/2022 Sb.).

 • Generální finanční ředitelství vydalo předpokládanou podobu tiskopisů vztahujícím se k dani z neočekávaných zisků (zde), finální verze budou po ukončení legislativního procesu dostupné na stránkách Finanční správy. 
 • Ministerstvo Financí vydalo následující Finanční zpravodaje:
  • 4/2023 – Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
  • 5/2023:
   • §  Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
   • §  Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů
  • 6/2023 - Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Michaela Kozminská                                       Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                              kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více