03.04.2023

Ubytovací služby vs. nájem nemovité věci z pohledu DPH


Víte, jaký je z pohledu DPH rozdíl mezi ubytovací službou a nájmem? Pokud ne, věnujte pozornost tomuto příspěvku, kde naleznete vybrané informace k daňovému posouzení služeb z pohledu DPH.

Ubytovací služba vs. nájem

Správné posouzení toho, jakou službu poskytujete má podstatné dopady do DPH. V praxi mohou existovat krajní situace, kdy odlišení mezi ubytováním a nájmem činí nemalé problémy, proto by jednoznačné určení mělo v takových případech vycházet z právního posouzení.

To, že poskytování ubytování v hotelích či penzionech je ubytovací službou, asi nikoho nepřekvapí. Ubytovací službou je ale i poskytování ubytování skrze platformy jako je např. airbnb (viz i např. rozsudek Městského soudu v Praze Af 20/2020-28). Tématu jsme se věnovali již v jednom z našich dřívějších příspěvků.

K rozlišení ubytovací služby a nájmu se v minulosti vyjádřil i SDEU, který např. v rozsudku C-326/99 stanovil definici nájmu obvykle spíše jako pasivní činnost závisející na pouhém plynutí času, aniž by byla vytvářena významnější přidaná hodnota. Nájmem se dle SDEU rozumí převedení práva užívat nemovitost způsobem, jako by byl nájemce vlastníkem. Vždy je třeba přihlédnout ke všem znakům a okolnostem daného plnění.

Ubytovací služby vs. dlouhodobý nájem z pohledu DPH

Zatímco dlouhodobý nájem nemovité věci (trvající nepřetržitě déle než 48 hodin) je plnění od DPH osvobozené (bez nároku na odpočet daně), poskytování ubytovací služby (ve smyslu klasifikace produkce CZ-CPA 55) podléhá DPH. Doplňujeme, že krátkodobý nájem (do 48 hod.) je stejně jako ubytovací služba plnění podléhající DPH.

Pokud nejste plátcem DPH, pak z titulu poskytování dlouhodobého nájmu se jím ze zákona ani nestanete (pokud nemáte jiná plnění). Pro osoby povinné k dani, které uskutečňují pouze plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně platí výjimka k povinné registraci k DPH (taková plnění vstupují do obratu, ale nejste povinen/-a se registrovat).

Pokud nejste plátcem DPH, pak z titulu poskytování ubytovacích služeb výše uvedená výjimka k registraci k DPH neplatí. Po překročení obratu 2 000 000 Kč jste povinen/a podat přihlášku k registraci a od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy k překročení obratu došlo, se stáváte plátcem DPH.

Pozor na přijaté služby ze zahraničí

V situaci, kdy nejste plátcem DPH a přijmete službu od zahraniční společnosti vystupující v pozici zprostředkovatele ubytování (např. společnost Booking), pak se stáváte tzv. identifikovanou osobou. To znamená, že máte povinnost přiznat v tuzemsku daň, ale nemáte nárok na odpočet daně.

Informace GFŘ

Na začátku tohoto měsíce Generální finanční ředitelství vydalo aktualizovanou Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb. Její znění naleznete zde.

V Informaci naleznete kromě DPH dopadů i dopady do daně z příjmů fyzický osob a daně z nemovitých věcí.

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit, rádi s Vámi zkonzultujeme konkrétní situaci.

Michaela Kozminská                                       Tomáš Brůček
kozminska@edmutilitas.cz                              brucek@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23                            tomas-brucek-20 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více