30.03.2023

Pozor na oznámení o osvobozených příjmech


Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás upozornili na povinnost k podání „oznámení o osvobozeném příjmu“.

V případě, že jste v roce 2022 obdržel/a- příjem, který je dle zákona o daních z příjmů od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, pak se na Vás může vztahovat povinnost takový příjem správci daně oznámit.

Stručné informace k takové povinnosti jsme již dříve uváděli na našem blogu. Povinnost k podání oznámení se na Vás bude vztahovat např. v případě příjmů z nabytí dědictví nebo přijetí daru od rodiny (bezúplatný příjem od příbuzného v přímé linii / v linii vedlejší (sourozenec, strýc, teta atd.)). Povinnost je stanovena pouze pokud byl příjem vyšší než 5 000 000 Kč.

Pokud se Vás taková povinnost týká, pak je nutné oznámení podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období; za rok 2022 je tak podání třeba učinit nejpozději do 3. dubna 2023. Pokud máte datovou schránku (daňové přiznání podáváte elektronicky), prodlužuje se lhůta do 2. května 2023 (příp. do 3. července 2023, pokud přiznání podává daňový poradce).

Oznámení nemá předepsaný tiskopis, lze však využít nepovinný tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP“, který je zveřejněn na webových stránkách Finanční správy.

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila stručné informace, kde poplatníky na povinnost k podání upozorňuje. Naleznete tam i řadu užitečných odkazů a souvisejících informací, včetně seznamu nejčastějších otázek a odpovědí na ně.

Závěrem upozorňujeme, že pokud povinnost k podání nesplníte (příp. se zpožděním), vzniká Vám povinnost uhradit příslušnou pokutu.

V případě, že Vás k dané oblasti zajímají doplňující informace či si nevíte rady se situací, kterou právě řešíte, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více