01.03.2023

Krátké aktuality 2/2023

Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za únor 2023:

  • Generální finanční ředitelství vydalo novou Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023; více informací naleznete zde.

  • Finanční správa informuje na svých webových stránkách o povinnostech OSVČ související s elektronickým podáním daňového přiznání. Od 1. 1. 2023 se rozšířil okruh osob, kterým se datové schránky zřizují ze zákona, s tímto se tak pojí povinnosti OSVČ k elektronickému podání.

  • Vláda předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; týká se nových povinností pro poskytovatele platebních služeb. S účinností od 1.  1.  2024 budou poskytovatelé platebních služeb povinni vést evidenci o provedených přeshraničních platbách a jejich příjemcích (při překročení stanoveného počtu plateb). Sněmovní tisk k novele naleznete zde.

  • Rada EU zařadila Rusko, Kostariku, Marshallovy ostrovy a Britské Panenské ostrovy na seznam daňových rájů, jejich zařazení do unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí s sebou nese související daňové důsledky a povinnosti (tzv. CFC pravidlo, DAC6). Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 3/2023, ve kterém vyhlásilo aktualizovaný seznam.

  • S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců, a to ve výši 5 %, více informací naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Michaela Kozminská                                                   Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                                          kolmanova@edmutilitas.cz