21.02.2023

Nařízení CBAM a uhlíkové clo


V říjnu letošního roku nabude účinnosti Nařízení o mechanismu CBAM. Jedná se o nařízení zavádějící tzv. uhlíkové clo. Týká se společností, které ze zemí mimo EU dovážejí ocel, hliník, železo, cement, elektřinu, vodík, hnojiva nebo elektřinu a další. Do budoucna se dá očekávat rozšíření tohoto seznamu.

Od října 2023 budou muset předmětné společnosti podávat pravidelný čtvrtletní reporting. V tom budou muset uvádět množství dovezeného zboží / energie nebo kolik bylo v dovezeném zboží obsaženo přímých i nepřímých emisí skleníkových plynů. Od roku 2026 bude hrazeno již samotné clo ve formě odevzdání uhlíkových certifikátů.

Návrh dále obsahuje omezení společností, které mohou vyjmenované zboží / energie dovážet. Jednalo by se o společnosti, které budou mít v EU usazeného tzv. „oprávněného deklaranta“.

Tímto Nařízením by mělo dojít k narovnání tržního prostředí, ve kterém docházelo ke zvýhodňování společností mimo EU (a tím i dováženého zboží).

V případě, že Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Lenka Kolmanová
kolmanova@edmutilitas.cz