31.01.2023

Krátké aktuality 1/2023


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za leden 2023:

 • Připomínáme, že od 1. 1. 2023 je v účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nejdůležitější body novel naleznete v samostatných příspěvcích na našich stránkách.

 • Od 1. 2. 2023 nabude účinnosti novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 216/2022); novela zavádí (mimo jiné) slevu na pojistném pro zaměstnavatele u vybraných skupin zaměstnanců, a to ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné. Zde naleznete shrnující informace zveřejněné na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 • Český statistický úřad zveřejnil novou příručku na rok 2023 k hlášení Intrastat; více informací naleznete zde.

 • Na konci roku 2022 vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; pokyn nahradil předchozí pokyn GFŘ-D-22. Pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2023. Znění naleznete zde.

 • Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila:
  • Informace ke zrušení registrace daně z příjmů v případě, kdy dojde ke zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti a nejsou jiné činnosti / příjmy, které by zachovávaly registrační povinnosti; naleznete zde.
  • Informace k doručování písemností v souvislosti s rozšířením datových schránek u podnikatelů; naleznete zde.;
  • Přehled změn a novinek na rok 2023; naleznete zde.

 • Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 1/2023, který obsahuje pokyn GFŘ-D-60 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; naleznete zde.

Michaela Kozminská                                       Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                              kolmanova@edmutilitas.cz