30.01.2023

Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti a žádost o roční zúčtování daně


Vážení,

blíží se datum 15. února 2023, a to je termín, do kterého byste měli podepsat tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob („prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti“) na rok 2023 a příp. i žádost o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pokud si přejete po svém zaměstnavateli, aby takové zúčtování za rok 2022 provedl.

Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti na rok 2023

Zaměstnanec podepisuje do 30 dnů od vstupu do zaměstnání a každoročně do 15. února „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“; prohlášení lze podepsat vždy pouze u jednoho zaměstnavatele.

Prohlášení slouží pro účely výpočtu měsíční zálohy na daň a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění. Základní sleva na poplatníka pro rok 2023 je ve výši 30 840 Kč (tj. v měsíčním výpočtu záloh na daň z příjmů zaměstnavatel uplatní částku 2 570 Kč); dále pak může zaměstnavatel v roce 2023 uplatnit:

 • základní slevu na invaliditu – invalidita I. a II. stupně – ve výši 210 Kč měsíčně;
 • rozšířenou slevu na invaliditu – invalidita III. stupně – ve výši 420 Kč měsíčně;
 • slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 1 345 Kč měsíčně;
 • slevu na studenta ve výši 335 Kč měsíčně; lze uplatnit v případě soustavné přípravy na budoucí povolání studiem, a to do 26 let a v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu do 28 let;
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti; uplatňuje se na vyživované dítě, které žije s poplatníkem v jedné domácnosti (v případě, že vyživované dítě žije s více poplatníky, může uplatnit daňové zvýhodnění pouze jeden z nich):
  • na první dítě ve výši 1 267 Kč měsíčně;
  • na druhé dítě ve výši 1 860 Kč měsíčně;
  • na třetí a další děti ve výši 2 320 Kč měsíčně. V případě, že dítě je držitelem průkazu ZTP/P se tato částka navyšuje (na 1. dítě ve výši 2 534 Kč; na 2. dítě ve výši 3 720 Kč; na 3. dítě ve výši 4 640 Kč).

*Doplňující poznámka – daňovým nerezidentům ČR může být uplatněna pouze základní slevu na poplatníka (2 570 Kč měsíčně) a studenta (335 Kč měsíčně). Pokud by takový zaměstnanec chtěl uplatnit i ostatní slevy (popř. daňové zvýhodnění / nezdanitelné části ZD), pak musí podat daňové přiznání (podmínkou uplatnění je skutečnost, že příjmy ze zdrojů v ČR činí nejméně 90 % všech příjmů).

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti versus podání daňového přiznání

Pokud jste zaměstnancem, je možné, aby Vám zaměstnavatel provedl tzv. „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ za skončené zdaňovací období 2022. Je však třeba, abyste podepsal / -a do 15. února 2023 žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Do tohoto data je třeba zaměstnavateli doložit i všechny potřebné doklady a potvrzení.

V ročním zúčtování zaměstnavatel zohlední i slevu na manžela (manželku), slevu za umístění dítěte a nezdanitelné části základu daně (např. dary, úroky z úvěru na financování bytových potřeb nebo pojistné na penzijní pojištění).

Roční zúčtování záloh je však možné provést pouze pokud Vám za skončené zdaňovací období nevznikla povinnost podat daňové přiznání. Zatímco roční zúčtování provádí zaměstnavatel, daňové přiznání podává zaměstnanec.

Platí obecné pravidlo, a to, že pokud má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, není možné, aby mu zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně. Roční zúčtování daně za rok 2022 pak lze provést pouze pokud:

 • zaměstnanec měl v jednom kalendářním roce příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele (příp. od více zaměstnavatelů postupně za sebou) a u takového zaměstnavatele / všech zaměstnavatelů podepsal „prohlášení poplatníka“ (růžový formulář);
 • zaměstnanec neměl jiné příjmy než příjmy ze závislé činnosti, které by převýšily částku 6 000 Kč (tj. příjmy z podnikání, kapitálové příjmy, příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy);
  **Doplňující poznámka.: od roku 2023 se částka zvyšuje na 20 000 Kč (platí od zdaňovacího období 2023)
 • zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu (např. předčasně ukončená smlouva o soukromém životní pojištění nebo penzijním připojištěním, u kterých v minulosti uplatnil / -a daňové odpočty atd.).

Vzhledem k tomu, že datum 15. února 2023 se blíží, doporučujeme ověřit, zdali se na Vás za rok 2022 nevztahuje povinnost k podání daňového přiznání. Pokud ne, pak Vám zaměstnavatel může provést roční zúčtování, je však třeba splnit všechny formální povinnosti s tím spojené. Pokud si nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská                         Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                kolmanova@edmutilitas.cz

 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více