17.01.2023

Oprava nebo pořízení nového hmotného majetku?


Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu1, jehož předmětem bylo určení, zda výdaje vynaložené na stavební práce představovaly opravu (jednorázový náklad), nebo zda byly vynaloženy na pořízení nového hmotného majetku (náklad v podobě odpisů).

O co šlo v rozsudku?

Poplatník ve zdaňovacím období 2014 uplatnil v daňově účinných nákladech jednorázový výdaj v podobě stavebních prací na opravu seníku (požárem zničeného). Správce daně tento postup napadl s odůvodněním, že se nejedná o jednorázový náklad, ale o výdaje na pořízení nového hmotného majetku (nového seníku); poplatníkovi tak doměřil daň z příjmů právnických osob a související penále.

Poplatník s rozhodnutím správce daně nesouhlasil. Jako argumentaci uvedl, že nedošlo k zániku stavby, a proto nemohlo jít o pořízení nového hmotného majetku. Jako podpůrné argumenty a důkazní prostředky předložil souhlas stavebního úřadu s částečným odstraněním stavby a s obnovou stavby (mimo jiné).

Právě určení zániku stavby je v uvedeném případě stěžejní.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Krajský soud i Nejvyšší správní soud (NSS) se ztotožnily s názorem správce daně, tj. s tím, že uvedené výdaje představují výdaje na pořízení nového hmotného majetku, odkazovaly se přitom na existující judikaturu Nejvyššího soudu.

Dle NSS nadzemní stavba zaniká a přestává být věcí v právním smyslu tehdy, není-li již patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží původní stavby. Pro posouzení zániku původní stavby je dle NSS významné to, co bylo odstraněno, nikoliv to, co bylo nově vybudováno. Při úplně destrukci obvodových zdí je nepochybné, že původní stavba zanikla; při částečném zbourání těchto zdí je nutno posoudit míru zásahů.

Rozlišení toho, kdy se jedná o opravu nebo pořízení hmotného majetku může být v praxi velmi nejasná. Pokud si nevíte rady s konkrétní situací, kterou řešíte, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23[1] 7Afs 132/2022-22