02.01.2023

Krátké aktuality 12/2022


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za prosinec 2022:

 • Finanční správa zveřejnila nové tiskopisy pro rok 2023, a to včetně Oznámení o vstupu do paušální daně. Podrobnosti naleznete na stránkách finanční správy.

 • Finanční správa zveřejnila shrnující informace ke změnám u kontrolního hlášení od 1. 1. 2023; informace naleznete zde.

 • Na webových stránkách Finanční správy je publikováno vyjádření k otázce, jakým způsobem promítnout skokový růst cen energií do vnitroskupinových transakcí.

 • Finanční správa připomíná poplatníkům (fyzickým osobám) s blížícím se koncem roku změny v zákoně o daních z příjmů, které se vztahují ke zdaňovacímu období 2022; viz zde. Finanční správa dále informuje o změnách pro zdaňovací období roku 2023, které souvisí s účinností daňového balíčku, viz zde.

 • V jednom z našich předchozích příspěvků jsme Vás informovali o změnách v souvislosti s implementací směrnice Rady 2021/514/EU (tzv. DAC7). Dne 7. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 373/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Zákon bude účinný od 1.  1.  2023. Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila dokument, který obsahuje časté otázky a jejich odpovědi související s DAC7.
   
 • Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon, který od 1. 1. 2023 zrušuje EET; zrušena je i dobrovolná evidence tržeb.

 • Připomínáme, že daňový balíček obsahující novelu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a bude tak účinný od 1. 1. 2023.  Podrobnosti o novele uvádíme v samostatných příspěvcích.

 • Od 1. 1. 2023 budou automaticky všem podnikatelům (OSVČ) zřízeny datové schránky; povinně používat datovou schránku budou muset také nepodnikající právnické osoby, tj. spolky, nadace, ústavy, obecně prospěšné společnosti nebo společenství vlastníků jednotek.

 • Dne 30. 12. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno Nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 17 300 Kč.

 •  Dne 30. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Shrnující informace naleznete v tomto příspěvku.

 • Dne 14. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023. V případě Polska došlo ke zvýšení na 45 EUR; beze změny zůstávají sazby zahraničního stravného např. pro Slovensko (35 EUR), Německo a Rakousku (45 EUR) nebo Francii a Itálii (50 EUR).

 • Upozorňujme, že pokud chcete vstoupit do režimu paušální daně, je třeba podat oznámení do 10. 1. 2023.

 • Upozorňujeme, že do 31. 1. 2023 je třeba podat přiznání a zaplatit silniční daň za rok 2022. Více informací na webových stránkách Finanční správy.

 • Upozorňujeme, že do 31. 1. 2023 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023. Více informací na webových stránkách Finanční správy. Finanční správa zároveň informuje o tom, že od 1. 1. 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“, kterou bylo možné uhradit daň; více informací naleznete zde.

 • V prosinci 2022 vydalo Ministerstvo financí několik finančních zpravodajů:

o   Finanční zpravodaj 15/2022 týkající se promíjení příslušenství daně (pokyn GFŘ- D- 58).
o   Finanční zpravodaj 16/2022 upravující:

   • §  přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty;
   • §  postup, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023.

o   Finanční zpravodaj 17/2022, kde jsou uvedeny termíny daňových povinností pro rok 2023.
o   Finanční zpravodaj 18/2022, který obsahuje aktualizovaný pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dodatek č. 9).
o   Finanční zpravodaj 19/2022, který obsahuje pokyn GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 • V prosinci 2022 byl vydán nový zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců, a to pod číslem 11/22. Jeho podobu naleznete zde. Generální finanční ředitelství se vyjadřovalo k otázkám týkající se daňových aspektů poskytování ubytování ukrajinskému zaměstnanci, k posuzování časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob při výměně obchodních podílů nebo ke kryptoměnám v obchodním majetku fyzické osoby.

Michaela Kozminská                                                   Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                                          kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více