30.11.2022

Krátké aktuality 11/2022


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc listopad 2022:

 • S ohledem na zrušení záloh na silniční daň pro některá vozidla, vyzívá finanční správa k podání žádosti o její vrácení. Lze tak učinit přes webovou aplikaci (zde), nebo písemně, elektronicky nebo ústně do protokolu. Podrobné informace na stránkách financnisprava.cz.

 • Poslanecká sněmovna schválila zrušení zákona o evidenci tržeb. Dle předpokladů by mělo zrušení nabýt účinnosti k 1. 1. 2023. Nyní se bude návrhem zabývat Senát.
   
 • V připomínkovém řízení se nachází návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. S plánovanou účinností od 1. 1. 2023 by mělo dojít ke zvýšení stravného, ke zvýšení sazby základní náhrady za 1 km jízdy; naopak by mělo dojít ke snížení průměrné ceny pohonných hmot.

 • Dne 14. 11. 2022 došlo ke sloučení Raiffeisenbank, a.s., a Equa bank, a.s. pod značku Raiffeisenbank. Daňový subjekt je povinen oznámit změny registrovaného účtu. Tuto povinnost je třeba splnit do 14 dnů od změny. Bližší podrobnosti a příslušný formulář najdete na stránkách financnisprava.cz

 • Od 15. 11. 2022 do 31. 1. 2023 mohou velké podniky podávat žádost o kompenzace nákladů na energie. Vyčleněno je zatím 30 mld. Kč a není vyloučeno navýšení této částky. Podpora má formu dotace a žádosti lze podávat na portálu AIS MPO (aisportal.mpo.cz).  Podrobné informace naleznete zde.
   
 • Ve světle nedávného rozsudku Nevyššího správní soudu 8 Afs 42/2020–58 upozorňujeme na povinnost prokázání oprávněnosti zahrnutí nákladů za služby za reklamu do daňově uznatelných nákladů. Důkazní břemeno zde leží na daňovém subjektu. V tomto rozsudku se jednalo o reklamu na LCD monitorech. NSS v rozsudku dovozuje, že nejúčinnějším prokázáním tohoto typu reklamy je pořízení fotodokumentace, a to průběžně po celou dobu poskytování reklamy. Doporučujeme tedy vždy při realizaci takovéto reklamy pořizovat co nejvíce hmotných důkazů nejen o realizaci, ale i rozsahu realizace.

 • Nejvyšší soud vydal rozsudek 21 Cdo 496/2022, kterým rozhodl, že za určité situace může být dohoda o neplaceném volnu uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem neplatná. V tomto případě byla dohoda uzavřena z důvodu, že zaměstnavatel neměl pro zaměstnance práci v důsledku pandemie Covid 19. Nejvyšší soud rozhodl, že v případě překážek na straně zaměstnavatele (v tomto případě dle § 209 zákoníku práce), za které přísluší zaměstnanci náhrady mzdy, nelze uzavřít dohodu o neplaceném volnu a zaměstnanec má tak nárok na 60 % průměrné mzdy.

Michaela Kozminská                                       Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                              kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více