30.11.2022

Změna u paušální daně a mimořádná daň z neočekávaných zisků


Vážení čtenáři,

dne 28. 11. 2022 byl prezidentem podepsán daňový balíček, který momentálně míří k publikaci ve Sbírce zákonů. Většina změn nabude účinnosti k 1. lednu 2023. Základní informace, které byste měli vědět, Vám shrnujeme v tomto příspěvku.

update: dne 2. 12. 2022 došlo k vyhlášení ve Sbírce zákonů; novela je účinná od 1. 1. 2023.

Daňový balíček obsahuje novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů. V tomto příspěvku přinášíme informace k novele zákona o daních z příjmů.

V rámci novely ZDP došlo k ukotvení tzv. mimořádné daně z neočekávaných zisků, ke změnám v paušální dani, prodloužení využití mimořádných odpisů nebo úpravě hranic pro podání daňového přiznání.

  • mimořádná daň z neočekávaných zisků

V našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o parametrech tzv. mimořádné daně z neočekávaných zisků; základní informace zůstávají neměnné (podepsaná novela, až na technické úpravy, odpovídá původnímu návrhu Ministerstva financí).

Mimořádná daň z neočekávaných zisků bude platit od 1. 1. 2023 po dobu 3 let (2023 – 2025).

  • paušální daň

V našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o plánovaných změnách u paušální daně. Od 1.  1.  2023 tak budou stanovena tři pásma s různou měsíční platbou dle výše a typu příjmů. Níže Vám přinášíme přehlednou tabulku s tím, jaké platby a v jakých pásmech budou platit pro rok 2023.

Změna paušální daně 11 2022

Rozhodným příjmem pro jednotlivá pásma jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše:

1. pásmo:

  • 1 000 000 Kč (bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti příjmy plynou)
  • 1 500 000 Kč (pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši alespoň 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů)
  • 2 000 000 Kč (pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši alespoň 80 % z příjmů)

2. pásmo:

  • 1 500 000 Kč (bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti příjmy plynou)
  • 2 000 000 Kč (pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši alespoň 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů)

3. pásmo:

  • 2 000 000 Kč (bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou).

Pásmo paušálního režimu lze změnit na základě oznámení správci daně na základě zjištění, že ve předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhl rozhodné příjmy pro dané pásmo.

Jednou z omezujících podmínek pro uplatnění paušální daně je to, že poplatník nemá příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy vyšší než 15 000 Kč. Novelou dochází ke zvýšení této hranice na 50 000 Kč.

  • hranice pro podání daňového přiznání

Novelou došlo ke zvýšení hranice pro povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání, a to ze současných 15 000 Kč na 50 000 Kč; ostatní podmínky zůstávají zachovány.

Dále je od 1. 1. 2023 zvýšen limit pro vedlejší příjmy pro zaměstnance, který nemá povinnost podat daňové přiznání v případě, kdy měl příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více po sobě jdoucích zaměstnavatelů a u všech podepsal příslušné prohlášení k dani. Hranice se zvyšuje ze současných 6 000 Kč na 20 000 Kč.

  • mimořádné odpisy

Novela prodlužuje možnost využití mimořádných odpisů pro hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině, a to do 31. prosince 2023; podmínky pro využití mimořádných odpisů zůstávají zachovány.

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit! Rádi s Vámi probereme konkrétní situaci.

Michaela Kozminská                                                   Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                                          kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více