30.08.2022

Navýšení cestovních náhrad od 20. srpna 2022

Rádi bychom Vás informovali, že Vyhláškou č. 237/2022 Sb. došlo s účinností od 20. srpna 2022 ke zvýšení stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

Zaměstnancům v podnikatelské sféře nově náleží tuzemské stravné nejméně ve výši:

Snímek obrazovky 2022-08-30 094950 tab 1  

Zaměstnancům ve státní sféře nově náleží tuzemské stravné ve výši:

Snímek obrazovky 2022-08-30 095016 tab2

Nová průměrná cena 1 litru benzinu automobilového 98 oktanů je od 20. srpna 2022 ve výši 51,40 Kč (původně 40,50 Kč). Ostatní cestovních náhrady zaměstnanců zůstávají beze změny.

Daňové dopady – peněžitý příspěvek na stravování („stravenkový paušál“)

Zvýšení stravného má dopady do osvobození peněžitého příspěvku na stravování od daně z příjmů fyzických osob na straně zaměstnance. Pro zaměstnavatele se v tomto případě nic nemění, daňovým nákladem je peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců bez omezení.

Příjmem od daně osvobozeným je příspěvek do 70 % horní hranice stravného stanoveného pro státní zaměstnance při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Nová výše osvobozeného peněžitého příspěvku na stravování je tak od 20. srpna 2022 částka 99,40 Kč (původně 82,6 Kč).

Daňové dopady – nepeněžitý příspěvek na stravování („stravenky“)

Zvýšení stravného má dopady do daňové uznatelnosti nepeněžitého příspěvku na stravování na straně zaměstnavatele. Pro zaměstnance se v tomto ohledu nic nemění, příjmem od daně osvobozeným je plná výše nepeněžitého příspěvku bez omezení.

Daňovým nákladem je příspěvek do 70 % horní hranice stravného stanoveného pro státní zaměstnance při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Nově je tak maximální výše daňového nákladu omezena částkou 99,4 Kč (původně 82,6 Kč).

V případě, že Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Marek Kopejtko
kopejtko@edmutilitas.cz

marek-kopejtko-21

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více