29.07.2022

Krátké aktuality 7/2022

Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc červenec 2022:

  • V legislativním procesu se nachází novela zákona o DPH a daně z příjmů (viz v krátkých aktualitách za 5/2022). Novelou by mělo dojít ke zvýšení hranice pro registraci k DPH na 2 mil. Kč; v zákoně o daních z příjmů by mělo dojít ke změnám v režimu paušální daně. Sněmovní tisk č. 254 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, k dalšímu jednání by mělo dojít na počátku září 2022.

  • Elektronická evidence tržeb by měla skončit ke konci letošního roku. Dne 24. 6. 2022 poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh, který ji bez náhrady ruší. Nynější krok neznamená schválení návrhu, ale jen jeho posunutí do dalšího kola projednávaní. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

  • V minulém měsíci byla v Dauhá podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. Poslanecká sněmovna také vyslovila souhlas s ratifikací smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

  • Finanční správa vydala doplnění častých dotazů a odpovědí včetně praktických příkladů ve vztahu k oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádáních (DAC6).

  • Generální finanční ředitelství vydalo informaci pro veřejně prospěšné poplatníky, jak správně postupovat při vyplňování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob. Účelem je omezit nedostatky v tvrzených údajích.

Michalela Kozminská                                    Soňa Bokorová
kozminska@edmutilitas.cz                            bokorova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více