29.06.2022

Krátké aktuality 6/2022

Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc červen 2022:

  • Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o spotřebních daních, která snižuje spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzinu o 1,5 Kč na litr (131/2022 Sb.), účinnost je stanovena na omezené období 1. června 2022 – 30. září 2022. O novele jsme Vás informovali v tomto příspěvku.

  • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona o silniční dani, účinnost je stanovena od 1.  července 2022, dle přechodných ustanovení má však zpětnou účinnost od začátku roku 2022. Finanční správa zveřejnila informace k novele na svých webových stránkách.

  • Finanční správa na svých webových stránkách vydala informaci k tomu, že zjednodušila přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu Moje daně.

  • Ministr financí dospěl k tomu, že prominutí DPH z elektřiny a plynu na konci minulého roku bylo nezákonné, jelikož nedošlo k naplnění podmínky mimořádnosti. Původní rozhodnutí je tak zrušeno, nicméně s účinky až ode dne tohoto rozhodnutí, tj. fakticky nedojde ke změně původních DPH povinností. Ministerstvo financí o tom informovalo v tomto příspěvku, rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 10/2022.

  • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona o daních z příjmů, která změnila způsob zdanění nízkoemisních vozidel, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům jak pro služební, tak soukromé účely. V takovém případě se nebude za zdanitelný příjem zaměstnance považovat 1 % ze vstupní ceny, ale pouze 0,5 %. Účinnost je stanovena od 1. července 2022, změna se tak projeví až ve mzdách za červenec 2022. 

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více