28.04.2022

Snížení spotřební daně z nafty a benzínu

V legislativním procesu se nachází novela zákona o spotřebních daních, na základě které by mělo dojít k dočasnému snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,5 Kč na litr. Toto opatření by mělo být účinné v období od 1. června do 30. září 2022 jako reakce na vysoký růst cen pohonných hmot zapříčiněné ruskou invazí na Ukrajině. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 Kč a u nafty 9,95 Kč. 

Opatření by mělo také zvyšovat konkurenceschopnost českých dopravců oproti svým zahraničním sousedům. Snížení cen pohonných hmot cestou snížení spotřební daně by mělo být umocněno také snížením daně z přidané hodnoty, jelikož do základu pro výpočet DPH vstupuje právě i spotřební daň. Tímto krokem se tak očekává snížení cen na čerpacích stanicích až o 1,8 Kč na litr. Aby se pokles spotřební daně skutečně promítl do snížení konečné ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích pro řidiče, a ne do zvýšení marže pro distributory, plánuje se rozšíření cenových kontrol také na distributory pohonných hmot. 

Novela zákona o spotřebních daních musí samozřejmě ještě projít celým legislativním procesem (návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení a bude projednáván Senátem). 

Jedná se již o několikáté opatření za účelem snížení rostoucích nákladů související s provozem motorových vozidel. Na konci března bylo ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 zveřejněno rozhodnutí o prominutí záloh na silniční daň, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správci daně. Vláda dále schválila ukončení přimíchávání biosložky do pohonných hmot a novelizaci zákona o silniční dani za účelem zrušení silniční daně pro u vozidel do 12 tun a snížení daně pro vozidla nad 12 tun na minimální sazby dané evropskou směrnicí. 

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz 

kristyna-klabikova-24  

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více