30.03.2022

Daňové dopady do DPH u poskytnutých darů na podporu Ukrajiny

Vážení čtenáři, 

v předchozím příspěvku jsme Vás seznámili s daňovými dopady poskytnutých darů na Ukrajinu z hlediska daně z příjmů; v tomto článku se zaměříme na oblast daně z přidané hodnoty („DPH“).

Pro účely DPH lze odlišit tři situace související s poskytnutými dary na Ukrajinu. Všechny tři situace předpokládají plnění uskutečněné plátcem DPH:

  1. prodej zboží v tuzemsku dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární činnosti poskytne na Ukrajinu;
  2. poskytnutí hmotného daru;
  3. poskytnutí finančního daru.

První varianta – prodej zboží dobročinné organizaci

Prodej zboží plátcem DPH (s místem plnění v tuzemsku, tj. uskutečněný v České republice) humanitární či dobročinné organizaci, která toto zboží v rámci své činnosti odešle či jinak přepraví na Ukrajinu, je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet daně. Plátce DPH má zachován nárok na odpočet daně u dodání tohoto zboží, zároveň na výstupu není uvedeno DPH. Taková transakce tak pro plátce DPH nemá žádné negativní důsledky.

Uskutečněné plnění se uvede na ř. 26 daňového přiznání a nevykazuje se v kontrolním hlášení. Při prodeji uvedeného zboží doporučujeme vyžádání potvrzení od humanitární organizace o plánovaném použití zboží na uvedené účely.

Druhá varianta – poskytnutí hmotného daru

Při poskytnutí hmotného daru plátcem DPH mohou nastat níže uvedené situace:

  • jestliže nebyl při pořízení zboží uplatněn nárok na odpočet DPH, není darování tohoto zboží předmětem daně; takové plnění se nezobrazí v daňovém přiznání;
  • pokud ovšem byl při pořízení zboží uplatněn nárok na odpočet DPH, je nutné darování takového zboží považovat za dodání zboží za úplatu a zohlednit jej v daňovém přiznání k DPH (viz níže).

Pokud byl dar přenechán v tuzemsku humanitární organizaci, která jej v rámci své činnosti přepraví či odešle na Ukrajinu, je takové plnění od DPH osvobozeno, plátce DPH má zachován nárok na odpočet daně (jako v první variantě). Plnění se uvede na ř. 26 (v odhadnuté tržní hodnotě zboží) a neuvádí se do kontrolního hlášení Opět doporučujeme získat vyjádření dobročinné organizace o plánovaném použití daru.

Jestliže však byl dar v tuzemsku poskytnut jiným subjektům než humanitárním organizacím, představuje poskytnutí daru dodání zboží za úplatu (zdanitelné plnění). Na takové plnění tak bude aplikováno DPH v příslušné výši; nárok na odpočet daně zůstává zachován. V daňovém přiznání bude plnění uvedeno na ř. 1 či 2, základ daně bude stanoven jako tržní hodnota zboží. Plnění se uvede do kontrolního hlášení.

Upozorňujeme, že pokud je zboží převezeno plátcem na Ukrajinu, jedná se o vývoz zboží z ČR a je nutné vypořádat celní řízení v tuzemsku či jiném členském státě EU. Vývoz v tomto případě však není osvobozen od DPH (není naplněna jedna ze zákonných podmínek), na plnění se tak uplatní DPH. Plnění bude vykázáno stejně jako v případě uvedeném v předchozím odstavci.

Třetí varianta – poskytnutí finančního daru

Poskytnutí finančního daru je z pohledu DPH opět příznivá. Finanční dary nejsou předmětem DPH a nebudou tak zobrazeny v příslušném daňovém přiznání.

Pro detailní popis problematiky odkazujeme na vyjádření Finanční správy.

V případě, že Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Marek Kopejtko
kopejtko@edmutilitas.cz

marek-kopejtko-21

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více