23.03.2022

Poskytnuté dary na podporu Ukrajiny – plánované změny

V tomto krátkém příspěvku Vás chceme informovat o iniciativě české vlády oznámené na začátku března v souvislosti s poskytováním darů na podporu Ukrajiny.  

Obecně platí, že poskytnuté dary jsou daňově neuznatelným nákladem. Pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů, může poplatník uplatnit dary jako položku snižující základ daně. Aktuální znění příslušných ustanovení zákona mimo jiné definuje, kdo musí být příjemcem daru (např. obec, kraj, organizační složka státu, pořadatel veřejné sbírky, právnická osoba se sídlem v EU/EHP, omezeně i fyzická osoba s bydlištěm v EU/EHP).  

Jelikož velká část darů nyní směřuje přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo ukrajinským organizacím, nemohli by dárci takto poskytnuté dary uplatnit ve svých daňových přiznáních jako položky snižující základ daně a tím snížit svoji daňovou povinnost. Z tohoto důvodu vláda navrhuje novelizovat zákon o daních z příjmů s cílem rozšíření definice darů o dary poskytnuté v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Další plánovanou změnou je možnost uplatnění tohoto typu daňového odpočtu i u daňových nerezidentů z Ukrajiny (za podmínky, že příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří minimálně 90 % jejich celosvětových příjmů). Tento benefit mohou aktuálně využít pouze daňoví rezidenti států EU/EHP.

Schválení novely se očekává v průběhu dubna nebo června, a to se zpětnou účinností od 1.1.2022. Jakmile projde návrh zákona celým legislativním procesem, budeme Vás informovat.

Pro detailní informace doporučujeme dokument zpracovaný Ministerstvem financí, který obsahuje otázky a odpovědi k danému tématu.

Tomáš Brůček
brucek@edmutilitas.cz

tomas-brucek-20

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více