17.01.2022

Změny u prominutí DPH na vybraná plnění v roce 2022

V jednom z minulých článků jsme Vás informovali o prodloužení prominutí daně z přidané hodnoty u dodání respirátorů a filtračních masek. To bylo zavedeno začátkem února loňského roku a reagovalo především na nízkou nabídku zboží na trhu. Poslední prodloužení bylo stanoveno do konce roku 2021.

Těsně před koncem roku vydalo ministerstvo financí prohlášení, že k dalšímu prodloužení prominutí DPH již nepřistoupí. Dle ministerstva je nabídka na českém trhu dostatečná a nehrozí riziko skokového nárůstu cen způsobených případnými spekulativními obchody. Prominutí DPH při dodání respirátorů a filtračních polomasek třídy FFP2 tak skončilo ke dni 31. prosince 2021.

S koncem roku 2021 také skončilo prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu (platilo pro období listopad 2021 – prosinec 2021). Zálohové platby hrazené od 1. ledna 2022 již budou podléhat dani z přidané hodnoty. Stejně tak se zdaní případný nedoplatek za energie, k jehož vyčíslení dojde na základě odečtu z měřícího zařízení již v lednu 2022.

Prominutí DPH je však i nadále v platnosti v případě diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek (dle rozhodnutí Ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji 35/2020 a následně ve Finančním zpravodaji 18/2021). Uvedené prominutí platí pro tuzemská dodání, pořízení uvedeného zboží z jiného členského státu či jeho dovozu ze zemí mimo EU. Prominutí je prozatím platné do 31. prosince 2022.

Pokud se Vás daná problematika týká a nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz

kristyna-klabikova-24

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více