16.11.2021

Prominutí DPH při dodání respirátorů do konce roku 2021

V předchozích článcích jsme Vás informovali o opětovném prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů a filtračních masek splňující stanovené parametry. Prominutí DPH platí i nadále, dle nejnovějšího rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 33/2021 je za stejných podmínek prodlouženo do 31. 12. 2021.

Prominuto je např. DPH při dodání filtračních masek a respirátorů FFP2 a vyšších tříd, a to v rámci standardního tuzemského dodání nebo v případech, kdy vznikla povinnost přiznat DPH z titulu pořízení zboží z jiného členského státu nebo při dovozu zboží ze zemí mimo EU. Ve všech případech musí být zboží, kterého se prominutí týká, uvedeno na trh v souladu s právními předpisy a určeno k ochraně uživatele.

Prominutí DPH se nevztahuje na dodání roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií.

Praktické informace k aplikaci prominutí DPH:

  • plátce je oprávněn k odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění, které použije pro účely dodání zboží, kterého se prominutí DPH týká (např. výrobní náklady);
  • plátce vystaví daňový doklad, na kterém uvede „daň prominuta“ (doporučujeme i odkaz na příslušné rozhodnutí Ministryně financí);
  • pokud dojde k vystavení daňového dokladu s uvedením DPH, je povinnost takovou daň přiznat – přiznanou a odvedenou daň je však možné opravit skrze dodatečné daňové přiznání;
  • pokud nakoupíte filtrační masky či respirátory, kterých se prominutí týká, a na dokladu od dodavatele bude uvedeno DPH, není možné uplatnit nárok na odpočet daně;
  • plátce v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vymezí, u kterého plnění je daň prominuta;
  • v případě tuzemského zdanitelného plnění se plnění uvede na ř. 26 daňového přiznání a údaje se neuvádí do kontrolního hlášení;
  • v případě pořízení zboží z jiného členského státu EU či při dovozu zboží ze země mimo EU se plnění v daňovém přiznání nevykazuje stejně jako se údaje neuvádí do kontrolního hlášení.

Pokud se Vás daná problematika týká a nevíte, zdali se na dodání zboží uvedené prominutí vztahuje, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz

Tax Kristýna Balíková blog

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více