02.10.2023

Krátké aktuality 9/2023

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za září 2023: Dne 1. 10. 2023 nabyla účinnosti jedna z nejvíce sledovaných novel, která se dotkne všech profesí.
Číst více
01.10.2023

Novela zákoníku práce aneb přehled změn od 1. 10. 2023

Vážení, dne 19. září 2023 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. novela zákona č. 262/2006 Sb. („zákoník práce“), která podstatně upravuje některé aspekty pracovněprávních vztahů.
Číst více
27.09.2023

Stálá provozovna a DPH – nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s nedávným rozsudkem Soudního dvora Evropské unie (C-232/22), který se opětovně zabýval otázkou vzniku stálé provozovny pro účely DPH.
Číst více
27.09.2023

Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“), který se zabýval otázkou lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň.
Číst více
04.09.2023

Krátké aktuality 8/2023

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za srpen 2023: Koalice v Poslanecké sněmovně se shodla na návrhu úpravy konsolidačního (ozdravného) balíčku, který se bude ve druhém čtení projednávat tento týden.
Číst více
29.08.2023

Rozsudek Nejvyššího správního soudu k nákladům na propagaci

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (10 Afs 113/2021 - 50; „NSS“), který v nedávné době rozhodoval ve věci rozlišení mezi náklady na propagaci (daňově uznatelný náklad) a náklady na reprezentaci (daňově neuznatelný náklad).
Číst více
29.08.2023

Informace GFŘ k daňovému režimu zůstatkové ceny stavby evidované jako zásoba

Na webových stránkách Finanční správy byla publikována informace Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) k určení výše daňově uznatelných nákladů při prodeji nového stavebního díla evidovaného jako zásoba, kdy součástí ocenění je zůstatková cena zlikvidované stavby.
Číst více
01.08.2023

Krátké aktuality 7/2023

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za červenec 2023: Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje.
Číst více
28.07.2023

Oprava odpočtu DPH u vyřazeného zboží

V první polovině letošního roku Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) rozhodoval o povinnosti opravy původně uplatněného odpočtu DPH ve vztahu ke zboží, které bylo prodáno jako odpad se ztrátou nebo dobrovolně zničeno (C – 127/22).
Číst více
27.07.2023

NSS k prodeji pozemků a vlivu na krátící koeficient DPH

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“; 5 Afs 335/2021), který se zabýval možností vyloučit prodej pozemku z výpočtu krátícího koeficientu dle § 76 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více