01.03.2023

Krátké aktuality 2/2023

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za únor 2023: Generální finanční ředitelství vydalo novou Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023; více informací naleznete zde.
Číst více
28.02.2023

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022

 Vážení, blíží se termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022.
Číst více
23.02.2023

Nefinanční reporting ESG

Na základě směrnice Evropské unie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování, která nabyla účinnosti 5. ledna 2023, vzniknou společnostem nové povinnosti.
Číst více
21.02.2023

Nařízení CBAM a uhlíkové clo

V říjnu letošního roku nabude účinnosti Nařízení o mechanismu CBAM.
Číst více
21.02.2023

Poskytovatelé přepravních služeb a jejich daňové povinnosti

Vážení, na webu Finanční správy byla zveřejněna aktualizovaná Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb prostřednictvím aplikací UBER, Bolt, Liftago a další.
Číst více
31.01.2023

Krátké aktuality 1/2023

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za leden 2023: Připomínáme, že od 1. 1. 2023 je v účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Číst více
30.01.2023

Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti a žádost o roční zúčtování daně

Vážení, blíží se datum 15. února 2023, a to je termín, do kterého byste měli podepsat tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob („prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti“) na rok 2023 a příp. i žádost o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pokud si přejete po svém zaměstnavateli, aby takové zúčtování za rok 2022 provedl.
Číst více
24.01.2023

Intrastat – nová příručka pro rok 2023

Vážení čtenáři, na rok 2023 byla Českým statistickým úřadem zveřejněna nová příručka pro hlášení Intrastat.
Číst více
17.01.2023

Oprava nebo pořízení nového hmotného majetku?

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu1, jehož předmětem bylo určení, zda výdaje vynaložené na stavební práce představovaly opravu (jednorázový náklad), nebo zda byly vynaloženy na pořízení nového hmotného majetku (náklad v podobě odpisů).
Číst více
13.01.2023

Uplatňujete správně DPH u dodávek zboží mimo EU?

Vážení čtenáři, v našem dřívějším příspěvku jsme pro Vás připravili shrnutí základních informací o aplikaci DPH u dodávek zboží v rámci EU.
Číst více