Nejvyšší správní soud v nedávné době rozhodoval ve věci rozlišení mezi náklady na propagaci (daňově uznatelný náklad) a náklady na reprezentaci (daňově neuznatelný náklad).
Víte jaké jsou daňové povinnosti poskytovatele přepravních služeb prostřednictvím aplikací UBER, Bolt, Liftago a další?
100 let CHG
V minulém měsíci GFŘ vydalo Informaci, jejímž cílem je sjednotit uplatňovanou správní praxi. Informace se týká daňového režimu zůstatkové ceny zlikvidované stavby, jejíž účetní hodnota vstupuje do pořizovací ceny stavby nové.
Na rok 2023 byla Českým statistickým úřadem zveřejněna nová příručka pro hlášení Intrastat. Intrastat představuje systém sběru a zpracování údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU.
V tomto příspěvku naleznete informace a praktické příklady při aplikaci DPH u dodávek zboží ze země mimo EU („dovoz“) a do zemí mimo EU („vývoz“).
Od 1. 1. 2023 je účinná vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad.
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více