27.09.2023

Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“), který se zabýval otázkou lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň.
Číst více
29.08.2023

Rozsudek Nejvyššího správního soudu k nákladům na propagaci

Vážení, rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (10 Afs 113/2021 - 50; „NSS“), který v nedávné době rozhodoval ve věci rozlišení mezi náklady na propagaci (daňově uznatelný náklad) a náklady na reprezentaci (daňově neuznatelný náklad).
Číst více
29.08.2023

Informace GFŘ k daňovému režimu zůstatkové ceny stavby evidované jako zásoba

Na webových stránkách Finanční správy byla publikována informace Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) k určení výše daňově uznatelných nákladů při prodeji nového stavebního díla evidovaného jako zásoba, kdy součástí ocenění je zůstatková cena zlikvidované stavby.
Číst více
30.05.2023

Vládní konsolidační balíček

S ohledem na ekonomický vývoj a nárust státního dluhu se vláda ČR rozhodla k přípravě plánu pro veřejné finance, která mají negativní vývoj pomoci zvrátit. Číst více
29.05.2023

Finanční správa neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání přiznání

Finanční správa v souvislosti s rozšířením povinnosti daňových subjektů podávat daňová přiznání elektronicky rozhodla o dočasné toleranci vad podání. Číst více
26.04.2023

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob – nemovité věci

Vážení, vzhledem k blížícímu se termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou (podání do 2. 5. 2023) možná právě nyní řešíte, zdali příjem, který jste v roce 2022 obdržel / -a není od daně osvobozen.
Číst více
27.03.2023

Informace k elektronickému podání daňového přiznání

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila informace k elektronickému podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Číst více
28.02.2023

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022

 Vážení, blíží se termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022.
Číst více
21.02.2023

Poskytovatelé přepravních služeb a jejich daňové povinnosti

Vážení, na webu Finanční správy byla zveřejněna aktualizovaná Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb prostřednictvím aplikací UBER, Bolt, Liftago a další.
Číst více
30.01.2023

Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti a žádost o roční zúčtování daně

Vážení, blíží se datum 15. února 2023, a to je termín, do kterého byste měli podepsat tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob („prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti“) na rok 2023 a příp. i žádost o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pokud si přejete po svém zaměstnavateli, aby takové zúčtování za rok 2022 provedl.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více